AJUTS | 18/08/2021  Ruralcat

Oberta la convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies

Les subvencions inclouen les actuacions en espècies, hàbitats i paisatges i l’ordenació dels espais naturals. La data límit per a participar és el 30 de setembre de 2021.

El pressupost total és de 7,5 milions d’euros i la data límit per a participar és el 30 de setembre de 2021

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert una convocatòria anticipada per a l’any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. La convocatòria té l’objectiu de finançar les següents operacions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies: 

-Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges: subvencions destinades al compliment d’objectius agroambientals i climàtics. Aquesta operació estableix les subvencions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals, i actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics. 

-Ordenació dels espais naturals: subvencions per a estudis i inversions destinats als plans de desenvolupament, als plans de protecció i gestió, i al manteniment i recuperació del patrimoni natural de les poblacions i paisatges, inclosos els aspectes socioeconòmics i la sensibilització ecològica. 

Els àmbits territorials comprenen els espais naturals de protecció especial i espais del PEIN, subvencions a les zones humides i a hàbitats i espècies protegides, singulars o amenaçades en altres àmbits territorials. 

Poden optar a les subvencions les persones físiques, les persones jurídiques i les persones beneficiàries els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

Les subvencions estaran cofinançades en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i compta amb cofinançament del 43%. 

El pressupost total és de 7,5 milions d’euros i la data límit per a participar és el 30 de setembre de 2021. L’import màxim de subvenció és de 60.000 euros i el mínim de 6.000 euros, a excepció de les subvencions al maneig d'hàbitats mitjançant l'ús de la ramaderia i el pasturatge, pel qual s'estableix un import mínim subvencionable de 1.000 euros.

Font: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert