PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 23/06/2015  CCPAE

El Consell Europeu assoleix un acord sobre la proposta de nou reglament ecològic

El Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea va desbloquejar la situació generada per desacords en tres punts clau: els controls, els residus i les importacions.

Segons la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, "Espanya veu satisfetes la major part de les seves expectatives sobre la nova normativa de producció ecològica, que acompanya el creixement del sector amb l'augment de les garanties tant per a productors com per a consumidors".

L'acord aconseguit pels ministres d'Agricultura dels 28 suavitza la proposta inicial de la Comissió Europea, qui havia advertit que retiraria la proposta si no es s'arrivava a consens per avançar.

Si bé el ministre d'Agricultura de Letònia, Janis Duklavs, que ostenta la presidència de torn de la UE fins a finals de mes, ha conclòs que s'havia assolit una majoria qualificada suficient, països com Dinamarca, Bèlgica o Bulgària han fet públic que no donaven el seu vistiplau a l'acord.

A partir d'ara, continuarà les negociacions entre governs i el Parlament Europeu, que de moment no ha definit la seva posició i no es pronunciarà abans del mes de setembre. Per la seva banda, el comissari d'Agricultura, Phil Hogan, espera que aquest enfocament "raonable" dels 28 permeti comptar amb un acord definitiu "abans que acabi l'any".

 

Els punts crítics

 

Un dels aspectes negociats a darrera hora ha estat el control a les importacions. Finalment, s'ha fixat que el grau d'exigència que la UE tindrà amb les importacions de productes ecològics procedents de països tercers serà el mateix que s'estableix per als productors comunitaris. Segons García Tejerina, aquest plantejament "ofereix garanties als consumidors i, a la vegada, protegeix els productes davant la competència deslleial de tercers països".

Pel que fa a la tolerància de substàncies no autoritzades per a producció ecològica, s'ha resolt que quan es detectin residus no permesos hi hagi tolerància si es per una causa externa i no hi hagi intencionalitat per part del productor. Aquest avenç en l'armonització no satisfà països exigents com Espanya i Itàlia però s'ha signat un acord per a què en 30 mesos presenti un informe i propostes legislatives per tenir un sistema armonitzat de controls.

Finalment, en allò relatiu a la periodicitat dels controls, finalment s'ha donat llum verda per a què la freqüència de les inspeccions continuï sent anual, excepte en aquells productors que tinguin un perfil de baix risc, on els controls es realitzaran sobre terreny amb una freqüència màxima de dos anys i mig. Espanya és un dels països amb auditories més exigents i reconeix que el pacte final ha significat un equilibri d'interessos.

La ministra Tejerina ha destacat que aquests avenços, juntament amb la continuïtat de permetre la coexistència de produccions mixtes -ecològiques i convencionals- en les condicions que marca la normativa actual, són beneficiosos per Espanya, com el país de la Unió Europea amb major superfície destinada a la producció ecològica amb 1.600.000 hectàrees.

 

El sector, satisfet relativament, reclama més diàleg i negociació

 

IFOAM UE, el grup d'interès que defensa el sector ecològic a Europa, ha expressat que el compromís dels 28 és "raonable" ja que ha incorporat moltes de les demandes del sector i "ha neutralitzat molts dels elements perillosos de la proposta inicial de la Comissió".

Per al sector ecològic, "tot i que considera l'acord un pas important, la feina està lluny de ser completada, ja que les negociacions polítiques no posen suficient èmfasi en garantitzar la solidesa tècnica del text final". En aquest sentit, IFOAM-UE vol cooperar amb la propera presidència de torn de la UE de Luxemburg i amb l'eurocambra per introduir millores en el diàleg a tres bandes.