OLIVERA | 25/06/2015  RuralCat

Modificació de les mesures contra la mosca de l'olivera

S'ha publicat al DOGC una ordre de modificació de les mesures a dur a terme en la lluita contra la mosca de l'olivera. Únicament es realitzaran tractament aeris contra aquesta plaga en casos excepcionals.

Exemplar de mosca de l'olivera. Font: DAAM

Exemplar de mosca de l'olivera. Font: DAAM

Ja s’ha publicat al DOGC una ordre de modificació de les mesures a dur a terme en la lluita contra la mosca de l’olivera. Es tracta de l'Ordre AAM/191/2015, de 12 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita.

 

L’objectiu d’aquesta modificació ha estat adaptar la normativa als requisits que marca la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la que s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, és per això que la principal novetat de la norma és l’especificació conforme únicament es realitzaran tractament aeris contra aquesta plaga en casos excepcionals.