Actualitat | 11/03/2003  Ruralcat

Una nova regió a Itàlia ha estat declarada oficialment indemne de brucel·losi bovina.

L¿aposta per la qualitat sanitària de la cabana ramadera és un fet en d¿altres Estat membres de la Comunitat el que pot representar un actiu important a llarg termini. El 10 de març va aparèixer publicat al DOUE que s¿afegeix una nova regió d¿Itàlia a les declarades oficialment indemnes de brucel·losi bovina (Decisió 2003/164/CE de 10 de març).

La regió que s¿afegeix a la llista de les regions oficialment indemnes de brucel·losi bovina és la d¿Emilia-Romaña (Itàlia). Per obtenir aquesta qualificació la regió d¿Emilia-Romaña ha hagut d¿acreditar que en els darrers cinc anys el 99,8% de la seva cabana bovina ha estat oficialment indemne de brucel·losi de manera constant i que cada cap de bestiar boví ha estat identificat conforme la normativa comunitària. Fins ara només disposaven d¿aquesta qualificació sanitària tres regions més de la Unió Europea: Gran Bretanya (Regne Unit), la província de Bolzano a Itàlia i algunes illes de la regió autònoma de les Azores a Portugal (Pico, Graciosa, Flores i Corvo). Els Estats membres declarats oficialment indemnes d¿aquesta aquesta malaltia fins a octubre de 2000 eren Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Luxemburg, Països Baixos i Suècia. Però només aquestes regions presenten anualment a la Comissió els documents que acrediten el compliment de totes les condicions requerides. La brucel·losi bovina és una malaltia bacteriana infecciosa i contagiosa que afecta els mamífers domèstics, causada per diverses espècies del gènere Brucel.la i caracteritzada principalment per avortaments en el bestiar. És una malaltia de declaració obligatòria segons l'Organització Internacional d¿Epizooties i una zoonosi.

Informació relacionada

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 28 de setembre al 4 d’octubre

La FAD estrena la nova metodologia d’aprenentatge ‘Learning by doing’

Oberts els ajuts per comprar conductímetres per cisterna o bassa