FERTILITZACIÓ | 01/07/2015  RuralCat

Fitxa Tècnica 15: "L'aplicació de purí porcí a l'alfals"

Ja et pots descarregar a l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes la Fitxa Tècnica 15, dedicada a "L'aplicació de purí porcí a l'alfals".

Cisterna equipada amb un distribuïdor de mànegues. Font: DAAM

Cisterna equipada amb un distribuïdor de mànegues. Font: DAAM

L’alfals és un dels cultius amb les extraccions més elevades als regadius catalans, però atesa la seva capacitat de fixar biològicament el nitrogen per cobrir les seves necessitats, no s’acostuma a tenir en compte a l’hora de planificar les aplicacions del purí, tot i ser un fertilitzant apte per a aquest cultiu.

El purí porcí és un producte que té un gran valor fertilitzant i que aplicat de forma adequada pot cobrir gran part de les necessitats de l’alfals, sobretot les de fòsfor i potassi. Per tant, si s’elabora un pla de fertilització per a l’alfals que inclogui aplicacions de purí es pot ajudar a economitzar el maneig del cultiu.

L’aplicació de purí porcí a l’alfals pot ser abans de la sembra del cultiu, durant la parada hivernal o un cop ja està establert. No obstant això, cal tenir en compte alguns aspectes per no ocasionar-li danys, com són el moment i forma de l’aplicació, quantitat, etc. Si la dosi de purí és ajustada, es redueix el risc d’aparició de més males herbes o problemes fitosanitaris. Respecte a aquest últim punt, cal destacar que en l’alfals deshidratat no es donen les condicions adequades per a la germinació i desenvolupament de Clostridium, per tant no hi ha d’haver problemes d’aquest tipus quan es fertilitza amb purí porcí.

La Fitxa Tècnica núm. 15 de l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes pretén informar amb més detall sobre la possibilitat d’aplicar purí porcí en l’alfals, quin maneig s’aconsella per minimitzar els danys al cultiu i quines repercussions pot comportar.