RECERCA | 11/03/2003  Ruralcat

IRTA i CSIC creen un nou consorci d¿investigació de genòmica i genètica vegetal

L¿ Institut d¿Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Centre Superior d¿Investigacions Científiques (CSIC) han establert un conveni de col·laboració per constituir el Consorci Laboratori CSIC-IRTA de genètica molecular vegetal.

Aquest nou consorci orientarà la seva activitat a l¿aplicació dels principis científics i d¿enginyeria genètica al tractament dels materials amb agents vegetals per produir béns i serveis i transferir-los a la indústria. Les principals funcions del Consorci Laboratori CSIC-IRTA, segons ha informat la Generalitat en un comunicat, seran les següents: - Desenvolupar programes d¿investigació i desenvolupament dins l¿àmbit de la genòmica i la genètica vegetal. - Transferir al sector els avenços científics que s¿aconsegueixin. - Prestar serveis dins de l¿àmbit de la investigació i el desenvolupament teconològic, amb programes de R+D concertats. - Assessorar empreses del sector agroalimentari i a l¿Administració Pública, i donar-los suport tecnològic en l¿àmbit de la genòmica i la genètica vegetal. - Organitzar programes de formació científica i tècnica en els àmbits de la seva actuació. A més del director i una junta consultiva, el nou consorci comptarà amb un Consell de Direcció, integrat pel president del CSIC, el director general de l¿IRTA, tres membres designats pel Consell i tres més per l¿IRTA. L¿IRTA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya dedicada a impulsar la investigació en l¿àmbit agroalimentari i buscar la màxima col.laboració entre el sector públic i el privat. El CSIC és un organisme d¿investigació de titularitat estatal que promou i realitza investigacions científiques i tècniques.
El més llegit

Jornades tècniques en línia del 28 de setembre al 4 d’octubre

La FAD estrena la nova metodologia d’aprenentatge ‘Learning by doing’

Oberts els ajuts per comprar conductímetres per cisterna o bassa