RECERCA I FORMACIÓ | 06/07/2015  UPC

Tomaliers impulsa la formació i la recerca participativa en agrobiodiversitat

La Fundació Miquel Agustí, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona impulsen el projecte Tomaliers, amb l'objectiu de formar joves en l'àmbit de l'agronomia, la recerca i la comunicació del tomàquet, i que inclou la participació de consumidors i agricultors del municipi. Dotze joves estudiaran l'adaptació de 100 varietats tradicionals.

El projecte busca conjugar aprenentatge i servei, i generar nous coneixements en agronomia per la societat. Aquest és el propòsit, des de fa uns mesos, del treball conjunt d’un grup de joves de Sant Vicenç dels Horts i d’investigadors de la Fundació Miquel Agustí i de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universitat politècnica de Catañunya (UPC), impulsors del projecte Tomaliers, on hi prima la participació i l’actitud activa respecte a la formació, la recerca i la comunicació. El projecte persegueix els objectius de donar formació en agronomia, horticultura ecològica i agrobiodiversitat; treballar la comunicació social amb el municipi, fent protagonistes als joves de tot el procés i dels missatges generats, i assolir l’objectiu de recerca consistent a seleccionar les varietats tradicionals més idònies per oferir-les als agricultors.

El projecte s’estructura entorn un cultiu de tomàquet que es porta a terme en una finca cedida per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb les tècniques de l’agricultura ecològica. D’acord amb les diferents etapes del cicle de cultiu, els investigadors van aportant als alumnes els coneixements necessaris per tal que puguin interpretar les fases de desenvolupament de la tomaquera (sembra, creixement vegetatiu, floració, fructificació, recol·lecció i producció de llavor) i aprendre les eines agronòmiques necessàries per la gestió del cultiu (fertilització, control de plagues i malalties, operacions culturals, irrigació). L’aprenentatge es desenvolupa de manera activa, adaptant els continguts tant a les inquietuds de l’alumnat com als seus coneixements previs.

 

Utilitat del projecte

 

La finalitat del projecte és promoure la motivació per la formació en els participants i generar dinàmiques positives en un entorn productiu i laboral. Es tracta de joves amb una elevada capacitat de treball i d’assolir nous coneixements per a la seva inserció laboral.

El cultiu experimental servirà per avaluar l’adaptació d’un centenar de varietats tradicionals catalanes als diferents sòls del municipi.

Un altre objectiu és efectuar assajos amb els agricultors de la zona interessats en la agrobiodiversitat i facilitar-los la incorporació a les seves finques. Per aquest motiu, es portarà a terme un procés de selecció participativa, en el qual seran els propis agricultors els que hauran de valorar quines varietats els ofereixen un comportament agronòmic superior. De manera paral·lela s’organitzarà un tast per tal de copsar quines són les preferències gustatives dels habitants de Sant Vicenç dels Horts. Reunir agricultors i consumidors en la selecció de les varietats que es cultivaran en el futur s’entreveu com una estratègia eficient a l’hora de promoure el producte local del municipi.

 

Divulgació de Tomaliers

 

Finalment, per facilitar la divulgació dels objectius i dels resultats del projecte a la societat, i per millorar les habilitats comunicatives dels participants en el projecte, s’ha iniciat un procés de formació específica en temes de comunicació. La voluntat és facilitar eines als alumnes que els siguin útils per divulgar els objectius i els resultats del projecte i fer-los protagonistes. Com a part d’aquesta estratègia, els Tomaliers han posat en marxa la seva web (www.tomaliers.cat), concebuda com una plataforma que ha de servir per explicar de manera activa els progressos que es vagin assolint en matèria de formació, recerca i comunicació.

El projecte Tomaliers és una proposta innovadora de formació liderada per la Fundació Miquel Agustí, entitat sense ànim de lucre creada per la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que disposa d’una llarga tradició en promoure la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles locals en espais periurbans. El projecte compta amb el suport de les Regidories de Joventut i Infància, d’Ocupació i Empresa, i d’Agricultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i de la col·laboració de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC.
 

Informació relacionada