PREUS BAIXOS | 10/03/2003  RuralCat

La crisi de l'aviram posa en perill els productors independents del sector a Tarragona

La crisi de preus del sector de l¿aviram ha fet que a la demarcació de Tarragona ja no quedin productors independents, segons informa Catalunya Informació. La raó de la pràctica desaparició dels productors és que el preu que es paga està per sota dels costos. Tarragona aplega gairebé la meitat de la producció catalana d¿aviram.

Granja de pollastres

Una granja avícola

Les empreses integradores, que produeixen tot el cicle complet, des de la cria a la comercialització del pollastre, acaparen actualment el 95 per cent del mercat català. Les integradores no es veuen afectades per la crisi de preus que ja fa un any i mig que afecta al sector. Aquestes empreses acostumen a tenir pactats els preus i no es veuen, doncs, perjudicades per les oscil·lacions del mercat. Els ramaders estan cobrant actualment 35 cèntims per quilo, 20 cèntims menys del que marca la llotja de Bellpuig, que és la de referència per a aquest sector. La baixada de preus no s'ha reflectiu en el que el consumidor ha de pagar per la carn de pollastre. Els empresaris del sector apunten que, per fer rendible la seva activitat, haurien de cobrar almenys 70 cèntims per quilo, que és el preu de cost actual. Tanmateix, els actuals productors que treballen per a les integradores, haurien de plegar si aquestes empreses decidissin reduir costos. A nivell estatal els productors de pollastres han demanat a l'Administració, un pla de reordenació del sector a causa dels excedents i els preus baixos que pateix. Espanya produeix unes 900.000 tones de carn de pollastre. Segons les dades del sector, d'unes 5.000 explotacions, que sumen més de 10 milions de metres quadrats, el 39 per cent té un baix índex de modernització, el 26 per cent una modernització mitjana i només el 34,6 per cent té unes bones instal·lacions. El 25 per cent de les granges té més de 20 anys, segons el diari El País. Un estudi de Sigma 2 indica que aproximadament el 7 per cent de les granges ha decidit tancar. Un altre 10 per cent accediria a un cessament avançat de la seva activitat, sempre que rebés ajuts per fer-ho. En conjunt, aquestes dues posicions sumarien aproximadament una superfície de 2 milions de metres quadrats. França ha desenvolupat un programa de reconversió consistent a pagar 14 euros per metre quadrat de producció eliminat, cosa que ha suposat reduir 400.000 metres quadrats. A Espanya un pla similar suposaria una despesa de 22,4 milions d'euros, segons la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). A més, aquesta organització reclama campanyes de suport al consum i protecció respecte a importacions de tercers països.

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 28 de setembre al 4 d’octubre

La FAD estrena la nova metodologia d’aprenentatge ‘Learning by doing’

Oberts els ajuts per comprar conductímetres per cisterna o bassa