AGROALIMENTACIÓ | 07/07/2015  RuralCat

Present i futur de la indústria agroalimentària catalana

La Fundació Catalunya Europa ha publicat l'informe "La indústria agroalimentària catalana: una perspectiva empresarial", elaborat per Agustí Segarra Blasco, Catedràtic d'Economia Aplicada Universitat Rovira i Virgili. L'estudi mostra la intensa transformació del sector els darrers anys i destaca el paper decisiu de les grans economies d'escala i de gamma, les dinàmiques d'aprenentatge i experiència, així com de la R+D i la innovació estratègica, tant a les grans empreses com a les pimes.

En aquest informe, Segarra Blasco fa un breu repàs des de l'any 1995 en què s'observa un gran creixement del sector fins a l'any 2007, quan es veu afectat per la crisi. Tot i que els darrers anys ja es pot parlar de recuperació, l'autor apunta que "un dels principals reptes és recuperar el múscul del sector agroalimentari, no només quantitativament sinó també qualitativament".

L'estudi també reflecteix que el teixit empresarial registra una gran heterogeneïtat, motiu pel qual Segarra proposa dissenyar unes polítiques industrials sensibles a aquesta realitat: "Cal centrar les polítiques d'impuls en dos grups d'empreses: el centenar d'empreses més grans, que superen els 25 milions de facturació i que tenen una gran capacitat d'arrossegament, i allò que en podríem anomenar Young Innovative Companies, companyies creades fa menys de sis anys, que facturen menys d'un milió d'euros però que destinen un percentatge important del seu volum a la R+D."