AJUTS | 07/07/2015  RuralCat

Fitxa sobre el Règim de petit agricultor

El DARP ha editat una nova fitxa informativa sobre els ajuts de la nova Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020, en aquest cas dedicada a explicar el Règim de petit agricultor que s'aplicarà a partir del 2016.

Es tracta d’un règim simplificat, que s'aplicarà automàticament a tots els perceptors que rebin menys de 1250 €/any en concepte d'ajudes directes.

Per les explotacions que participin en aquest règim no serà d'aplicació la condició d'agricultor actiu, no estaran sotmeses a requisits “Pagament Verd o Greening”, a controls de condicionalitat i no s’aplica la convergència interna.

L’import mínim d’ajut directe a percebre s’estableix en 100€ l’any 2015, en 200€ l’any 2016 i de 300€ a partir de l’any 2017.