DESENVOLUPAMENT RURAL | 09/07/2015  RuralCat/Idescat

El turisme rural creix un 23% a Catalunya

L'any 2014 el nombre de viatgers registrats en establiments de turisme rural a Catalunya va ser de 332,8 milers, dada que suposa un creixement del 23,9% interanual. El nombre de pernoctacions va ser de 937,6 milers, i representa un 25,6% més que un any enrere. Segons l'origen dels visitants, i pel que fa als viatgers, augmenten tant el turisme domèstic (22,4%) com l'estranger (34,8%).

Segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural, l'any 2014 el nombre de viatgers registrats en establiments de turisme rural a Catalunya va ser de 332,8 milers, dada que suposa un creixement del 23,9% interanual. Segons l'origen dels visitants, i pel que fa als viatgers, augmenten tant el turisme domèstic (22,4%) com l'estranger (34,8%). Per marques turístiques, totes presenten variacions positives en relació amb l'any 2013. Les que van rebre més viatgers van ser Pirineus i Costa Brava, amb increments del 40,2% i del 11,8% respectivament.

Aquesta mateixa tendència s'observa en les pernoctacions, que van arribar a 937,6 milers, i representa un 25,6% més que un any enrere. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 20,5% i les del turisme estranger un 44,5% respecte a un any enrere. Per marques turístiques, Terres de Lleida va registrar l'augment més elevat en nombre de pernoctacions (44,7%), seguida de la marca Costa Daurada (43,7%).

L'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments de turisme rural. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i per marques turístiques de destinació.