AGRICULTURA | 09/07/2015  RuralCat

Una nova llei agilitza la instal·lació d'hivernacles

El Parlament de Catalunya ha aprovat la nova Llei de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica que contempla una major agilitat per a la instal·lació d'hivernacles. A partir d'ara, les estructures d'aquest tipus que tinguin un mur perimetral inferior a un metre d'alçada no necessitaran llicència urbanística.

En un comunicat de premsa, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha expressat la seva congratulació per l’aprovació d’aquesta nova llei, tal i com va defensar-la el seu cap de branca de Planta Ornamental, Ferran Sabater, davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya.

Ferran Sabater, va comparèixer davant la Comissió per defensar les esmenes de la FCAC en relació amb el Projecte de llei que s’havia presentat. En concret, va proposar la modificació de l’article 187 d’aquesta Llei per evitar que estiguin subjectes a llicència urbanística les instal·lacions desmuntables -com els hivernacles- que es trobin situades en sòl agrari destinat al cultiu i/o producció agrària.

Va argumentar que els hivernacles no són instal·lacions de caràcter permanent i l’impacte que tenen sobre el terreny i el seu entorn és pràcticament nul. Es tracta només d’estructures desmuntables, sense concepció d’obra, que s’utilitzen per protegir els cultius agraris durant un determinat període.

Ferran Sabater ha explicat que “els hivernacles són estructures imprescindibles per al sector, ja que protegeixen el cultiu i asseguren la producció davant possibles incidències climàtiques. La mesura que s’ha aprovat a proposta de la Federació garantirà que la necessitat de llicència urbanística per a la instal·lació d’hivernacles deixi de ser una qüestió arbitrària, segons el criteri de cada municipi, i repercutirà en un important estalvi de costos econòmics i temps per als productors”.