INNOVACIÓ | 10/07/2015  RuralCat/DARP

Agricultura incentivarà amb 17 milions d'euros la cooperació per a la innovació

El conseller Ciuraneta ha presidit el 2n Consell Català de la Innovació Agroalimentària de Catalunya, on s'ha fet balanç de les actuacions realitzades durant l'any 2014 i s'han exposat els principals projectes i línies de treball iniciats el 2015 o previstos per als pròxims mesos.

J. Girona, J. Ciuraneta i J. Sió durant la trobada. Font: DARP

J. Girona, J. Ciuraneta i J. Sió durant la trobada. Font: DARP

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, ha presidit el 2n Consell Català de la Innovació Agroalimentària de Catalunya, celebrat als Serveis Centrals del Departament a Barcelona, amb l’objectiu de fer balanç de les actuacions realitzades durant l’any 2014 en matèria de R+D+I de l’àmbit agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya, i d’exposar els principals projectes i línies de treball iniciats durant l’any 2015 o previstos per als pròxims mesos.

El conseller ha remarcat “les oportunitats que s’obren amb el nou Pla de desenvolupament rural (PDR 2014-2020) en aquest àmbit”, i ha anunciat “la creació de noves línies d’ajut per incentivar la cooperació per a la innovació en el sector agroalimentari i forestal mitjançant la subvenció a la constitució de grups operatius, la redacció de projectes innovadors i la realització de projectes pilot, que estaran dotades amb un total de 17 milions d’euros.”

Ciuraneta ha volgut aprofitar la celebració del 2n Consell Català de la Innovació Agroalimentària per posar en valor els actius d’un sector que “ha estat capaç de resistir la crisi i créixer en competitivitat, internacionalitzar-se i consolidar la seva presència en els mercats gràcies al talent, la innovació i la col·laboració estreta entre el món científic, les administracions i les empreses vinculades a l’agricultura del coneixement”, i ha destacat que “Catalunya és un referent mundial de l’agricultura del segle XXI en innovació i transferència”.

En el balanç d’actuacions realitzades, Joan Girona i Gomis, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, ha presentat la Memòria d’actuacions de l’any 2014 del Pla estratègic de recerca, transferència i innovació agroalimentària de Catalunya 2013-2020 que conté la informació sobre les 67 actuacions que la Generalitat de Catalunya ha executat en l’àmbit de la R+D+I agroalimentària durant aquest període.

D’entre les anteriors actuacions, n’ha destacat la inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia catalana d’especialització intel·ligent RIS3CAT; la definició de l’estratègia d’innovació del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, i l’habilitació d’un web del Pla estratègic de R+I+T agroalimentària al portal RuralCat que recull informació i serveis d’interès per a tots els agents vinculats a la recerca, la innovació i la transferència tecnològica de l’àmbit agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya.

Durant l’acte, també s’han exposat diferents actuacions programades per impulsar i fomentar la innovació agroalimentària a Catalunya. El Departament ha presentat els detalls de les noves línies d’ajuts a la creació i el funcionament de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles impulsades en el marc del PDR 2014-2020 de Catalunya. Aquesta línia d’ajut, amb un pressupost total de 17 M€, incentivarà la cooperació per a la innovació al sector agroalimentari i forestal mitjançant la subvenció a la constitució de grups operatius, la redacció de projectes innovadors i la realització de projectes pilot.

Per part del Departament d’Empresa i Ocupació, Joan Sansaloni, gerent de Desenvolupament del Programa d’innovació empresarial d’ACCIÓ, ha presentat les convocatòries per a la creació de comunitats RIS3CAT, l’estratègia per a l’impuls dels grups TECNIO i els detalls del nou Programa d’impuls de la indústria agroalimentària. Finalment, per part del Departament d’Economia i Coneixement, Joaquim Ibáñez, cap de l’Àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques de la Direcció General de Recerca, ha presentat l’actual política de fusió dels centres CERCA i el Programa de doctorats industrials amb les mesures específiques d’impuls al sector agroalimentari, i també el Conveni de col·laboració amb la Balsells Foundation i la University of California, Davis (UC, Davis) per establir el Programa de beques Balsells-Generalitat per dur a terme estudis de postgrau en l’àmbit de les ciències agrícoles.

El Consell Català de la Innovació Agroalimentària és un òrgan del Govern de la Generalitat de Catalunya creat pel Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014). És un òrgan estable i permanent per a l’anàlisi i la implementació d’actuacions relacionades amb la R+D+I agroalimentària, forestal i del medi rural de Catalunya, i, entre altres funcions, vetlla per la implementació, l’impuls i la coordinació de les polítiques públiques de R+D+I agroalimentàries.

Formen part del Consell Català de la Innovació Agroalimentària, a més de les direccions generals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els departaments d’Economia i Coneixement, d’Empresa i Ocupació i d’Ensenyament, les universitats catalanes amb activitat en l’àmbit agroalimentari, les organitzacions professionals agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i les associacions empresarials i les organitzacions sindicals més representatives del sector agroalimentari. En total, 26 representants de les entitats anteriors han assistit al Consell.