FORMACIÓ | 14/07/2015  DARP

30a edició de l'Escola d'Estiu del Servei de Formació Agrària

Més de 60 professors, unes tres quartes parts del total del grup de docents de les 14 escoles agràries del Departament existents Catalunya, han participat en els cursos de formació i en les diferents activitats que s'han dut a terme durant aquesta edició de l'Escola d'Estiu.

Joan Gomis en la 30a Escola d'Estiu de Formació Agrària. Font: DARP

Joan Gomis en la 30a Escola d'Estiu de Formació Agrària. Font: DARP

L’Escola Agrària del Pirineu, situada a Bellestar (Alt Urgell), va acollir, del 8 al 10 de juliol, la 30ena edició de l’escola d’estiu del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Més de 60 professors, unes tres quartes parts del total del grup de docents de les 14 escoles agràries del Departament existents Catalunya, han participat en els cursos de formació i en les diferents activitats culturals, lúdiques i esportives que s’han dut a terme durant aquesta edició de l’Escola d’Estiu.

Així, s’hi han realitzat 3 cursos, simultàniament:

  • Ús de la imatge en la formació, on s’ha aprés com i amb quines eines es pot realitzar vídeos didàctics curts;
  • Aprenentatge basat en problemes, que ha donat la metodologia d’aquest tipus d’activitat a l’aula; i
  • Comunicació i aprenentatge a l’aula des del coaching i la PNL, en què s’ha donat una visió d’aquests instruments per a potenciar l’aprenentatge dels alumnes.


L’Escola d’Estiu ha comptat amb la presència del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Girona, qui ha valorat la tasca docent dels assistents com a motor de dinamització i modernització del sector primari de Catalunya.

Val a dir que aquesta Escola d’Estiu tanca el curs acadèmic 2014-2015, en el qual les Escoles Agràries del Departament han impartit tots els cicles de la família professional agrària, cicles d’ indústries alimentàries, i altres relacionats amb el món rural, iniciant-se les modalitats de formació dual (amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal) i semipresencial (Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agropecuaria per al col·lectiu singular nova pagesia). D’altra banda, cal remarcar que en el curs 2015-2016 s’incrementarà l’oferta de formació dual amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.

També cal destacar que 12 de les 14 escoles agràries del Departament han assolit la certificació de qualitat ISO 9001:2008 pels seus ensenyaments.