INNOVACIÓ | 15/07/2015  DARP/RuralCat

Nou web del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya

El web, accessible des del portal RuralCat, inclou informació i serveis en l'àmbit d'R+D+I amb el propòsit de facilitar el procés d'innovació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya.

La nova pàgina web del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 ha estat concebuda per a ser un punt de trobada de tots els agents implicats en R+D+I agroalimentària de Catalunya, essencialment centres de recerca, universitats, empreses, cooperatives, etcètera. En ell s’hi concentra notícies, actes, informació, serveis, entre altres, que puguin acompanyar a aquests agents en processos tan diversos com buscar soci per a un projecte d’R+D+I, cercar possibilitats de finançament (convocatòries d’ajuts), trobar notícies d’actualitat, conèixer serveis de suport per a facilitar el procés d’innovació, entre molta altra informació.

La pàgina web s’estructura en 4 blocs d’informació: Agenda, Actualitat, Informació i serveis, i Espai xarxa.

  • Agenda: amb el calendari d’actes i jornades tècniques relacionades amb R+D+I agroalimentària de Catalunya, i amb accés a altres agendes d’àmbit estatal i europeu, entre les quals destaquen l’Agenda d’activitats d’ACCIÓ i el Calendari europeu d’activitats d’innovació de l’Associació Europea per a la Innovació d’agricultura productiva i sostenible (sigles EIP-AGRI, en anglès).
  • Actualitat: ofereix informació actualitzada de les notícies, novetats, convocatòries i avenços del món de la recerca, així com d’experiències i casos d’èxit relacionats amb el procés d’innovació. Aquest bloc d’informació també inclou enllaços als principals butlletins electrònics en matèria d’R+D+I aplicable a l’entorn agroalimentari català.
  • Informació i serveis: amb informació actualitzada dels plans i programes en matèria de formació i transferència tecnològica del Departament, la relació d’estudis universitaris i programes de mobilitat per a estudiants universitaris, els serveis d’assessorament en el procés d’innovació que ofereix ACCIÓ, la relació de serveis tecnològics orientats a les empreses oferts per centres de recerca de l’àmbit agroalimentari de Catalunya, els detalls del Programa de Doctorats Industrials, la relació de convocatòries d’ajut per a R+D+I d’àmbit europeu, estatal i català, i una gran diversitat de novetats documentals i webs d’interès per als agents d’R+D+I de l’àmbit agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya.
  • Espai xarxa: amb informació útil per a la cerca de socis de l’àmbit de la recerca i d’idees per a futurs projectes empresarials d’R+D+I. En destaca, també, la relació exhaustiva d’universitats, centres de recerca, xarxes de referència i parcs científics que basen la seva activitat en l’àmbit agroalimentari de Catalunya.


El web del Pla estratègic té el propòsit d’esdevenir un espai viu, actiu, útil i divers de concentració d’informació, de serveis i d’actualitat dissenyada amb el propòsit d’oferir servei i orientació a la comunitat científica, assessora i empresarial agrària, agroalimentària, forestal i pesquera de Catalunya.

El desenvolupament del web forma part de les actuacions previstes en el Pla estratègic d’R+I+T agroalimentària de Catalunya 2013-2020, un pla del Govern de la Generalitat liderat pel Departament i que compta amb el suport dels Departaments d’Empresa i Ocupació (a través de l’Agència per a la competitivitat ACCIÓ), el Departament d’Economia i Coneixement, a través de la Direcció general de Recerca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament, i la Universitat de Lleida (UdL).