AJUTS | 16/09/2021  Ruralcat

El DACC destinarà 3,5 milions d'euros als ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió mitjançant activitats de demostració i projectes demostratius, entre d’altres.

Des de la primera convocatòria, l’any 2017, el DACC ha aprovat un total de 148 projectes

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha convocat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant la RESOLUCIÓ ACC/2791/2021, de 31 d'agost, els ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022). L’import total de la convocatòria és de 3.500.000 euros, cofinançats en un 57% pel pressupostos del DACC. El 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya, mitjançant la realització d’activitats de demostració; projectes demostratius; camps d’assaig; xarxes de parcel·les experimentals; explotacions pilot; projectes d’aplicació de tecnologies diferencials; projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per ACCIÓ i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca. A efectes d'aquesta Ordre, es consideren entitats vinculades aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat.

Des de la primera convocatòria, l’any 2017, el DACC ha aprovat un total de 148 projectes, que suposen un pressupost aproximat de 4,5 milions d’euros i la participació de nombrosos grups de recerca. Davant l’èxit de les convocatòries anteriors i resultats obtinguts, el DACC destinarà 3,5 milions d'euros a aquests ajuts.

Els projectes han de donar resposta als àmbits estratègics com  la sanitat vegetal, prevenció i lluita contra les plagues emergents i foment de la gestió integrada de plagues, la millora en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització i la gestió eficient de l’aigua, l’energia i el sòl, les estratègies per a la millora de la salut i el benestar animal, prevenció i lluita contra malalties emergents i el foment de l’ús racional dels medicaments, la producció agroalimentària i forestal sostenible, la qualitat i seguretat alimentària, la bioeconomia i economia circular i reducció del malbaratament, la transformació dels sistemes productius i/o impuls de noves practiques per la mitigació, adaptació del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat, la millora de processos i digitalització en el sector agroalimentari i forestal i la innovació agroalimentària i forestal.

Les activitats subvencionades han de ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement, han de ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut, i han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment.

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Les activitats subvencionades en les anteriors convocatòries i els resultat dels projectes es poden consultar al portal RuralCat, web de continguts tècnics del DACC, a l’adreça següent: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/xarxa-i.cat/activitats-de-demostracio.

Font: DACC