ALIMENTACIÓ | 15/07/2015  Mercabarna/RuralCat

Catalunya ha duplicat el consum d'ecològics en tres anys

Segons l'estudi ‘Els aliments ecològics: tendències i oportunitats', presentat per Mercabarna aquesta setmana, Catalunya ha duplicat el consum intern en tres anys (de 40 a 80 milions d'euros) i el valor de les exportacions (dels 20 als 40 milions d'euros) en un any.

Aliments de producció ecològica. Font: DARP

Aliments de producció ecològica. Font: DARP

Aquesta setmana s’ha celebrat a Mercabarna la Jornada “Els productes ecològics: tendències i oportunitats” per presentar , davant d’un centenar de professionals de tota la cadena alimentària, les conclusions de l’estudi “Alimentació ecològica: context, visió del sector i perspectives del consumidor” , encarregat per l’Observatori de Tendències de Mercabarna.

L’estudi exposa que l’agricultura ecològica s’està consolidant com a model productiu, definit i regulat per una activa legislació europea, i com a un eix principal del desenvolupament competitiu agroalimentari de la zona comunitària. L’evolució i el creixement sostingut del sector durant l’última dècada a Europa permeten predir unes bones perspectives a curt i mig termini (2015 -2020). Actualment el volum de negoci a nivell europeu és de 22.000 milions d’euros a l’any.

 

Símptomes d’estancament a Espanya

 

Segons aquest estudi, Espanya és un dels països millor posicionats del sector ecològic a nivell internacional el cinquè del món en superfície destinada a aquest tipus de cultiu, un 6,5% de la seva superfície agrícola (la mitjana de la Unió Europea és del 6,1%). A més, és el segon de la UE en nombre d’explotacions (més de 30.000, seguint a Itàlia que en té 50.000). De 2003 a 2013 el volum de negoci s’ha multiplicat per quatre (actualment és de 1.000 milions d’euros a l’any). Des del 2013, però, es detecten símptomes d’estancament en l’estructura productiva ecològica espanyola (superfície agrícola, nombre d’operadors... , només creix lleugerament l’àrea de processat), sobretot per falta de transformadors i distribuïdors.

 

Gran creixement a Catalunya en els últims anys

 

En canvi la dinàmica de creixement experimentat a Catalunya en els últims anys està plenament consolidada i es manté en fase expansiva davant els símptomes de desgast a nivell estatal. La destacable presència d’operadors ecològics (tant agricultors com, principalment, transformadors i distribuïdors) permet concentrar més d’una cinquena part de tot el volum de negoci estatal (210 milions d’euros, al 2013, un 38% més que al 2012). A més, en els últims 3 anys s’ha duplicat el consum intern (de 40 a 80 milions d’euros) i en 1 any (2012 -2013) les exportacions a la UE han passat dels 20 als 40 milions d’euros.

Així mateix, de 2012 al 2014, el sector català ha incrementat la superfície agrària i el nombre d’operadors un 20% i un 30%, respectivament .

Catalunya és la sisena comunitat autònoma en nombre d’agricultors, però la primera en processadors (780), concentrant més del 27% del total estatal; i la primera en nombre de majoristes (239, un 44% del total estatal).

 

Un consumidor predisposat i informat

 

L’estudi conclou que el consumidor espanyol i català està cada cop més predisposat i informat sobre el valor afegit dels productes ecològics. La gran estructura productiva ecològica espanyola, però, no es correspon amb un desenvolupament similar de transformadors i distribuïdors, el que dificulta el foment de la demanda.

Les perspectives per al positiu desenvolupament del sector passen, per tant, per augmentar el nombre de transformadors i distribuïdors, així com per aprofitar la diversitat de canals de comercialització existents, des del detallista i especialitzat fins als lineals de la gran distribució. Com ha succeït a d’altres països europeus, si facilites la disponibilitat els productes ecològics en els centres de compra habituals, com que existeix un coneixement previ i una predisposició per part dels consumidors cap a aquests aliments, la seva demanda s’incrementa. A més, aquesta predisposició latent dels consumidors pel producte ecològic queda constatada pel creixent ús de l’e-comerce per a proveir aquesta demanda no satisfeta.
 

Informació relacionada