ESTADÍSTIQUES | 17/09/2021  Ruralcat

Publicat l’informe gràfic de l’evolució comparada de preus agrícoles i ramaders i costos agraris

A l’informe es recullen els gràfics que mostren l'evolució dels preus agraris i agroalimentaris en general, així com la seva interrelació amb el comportament dels preus del petroli.

Com mostra l’informe, el mes de juny de 2021 hi ha una disminució dels preus dels cereals

El Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat l’informe gràfic de l’evolució comparada de preus i costos agraris, que recull les dades des del 2015 fins al mes de juny de 2021.

Els gràfics mostren la comparativa de l'evolució dels preus agraris amb els preus del petroli i la comparativa dels preus dels productes ramaders en diferents esglaons de la cadena alimentària.

Com mostra l’informe, el mes de juny de 2021 hi ha una disminució dels preus dels cereals, on destaca la baixada de la farina de soja. Els adobs es mantenen o tenen lleugers increments, mentre que la majoria dels pinsos mantenen la tendència a l'alça respecte el mes anterior. Pel que fa a l'energia, al mes de juny continua la tendència a l'alça dels preus.

Pel que fa al preu de la llet i productes relacionats, destaca un increment al 2021 del preu de pinso del vacum de llet, tot i que el preu percebut de la llet de vaca i el preu al consumidor de la llet sencera es mantenen estables.

Quant al porcí, el preu percebut del pes de la carn del porc d’engreix es mostra fluctuant des del 2015 fins ara, mentre que al 2021 hi ha un increment del preu del pinso de porcí d’engreix i una lleugera pujada del preu al consumidor del porcí de 1ªA. D’altra banda, el pinso de vedells de cria i engreix ha augmentat al 2021 mentre que es mantenen força estables el preu percebut de pes viu de la carn de vedella i el preu al consumidor del vedell de primera.

El preu percebut del pollastre de granja es mostra fluctuant al llarg d’aquests darrers anys mentre creix el preu del pinso al 2021. Per últim, el preu percebut del pes viu de la carn de conill es manté fluctuant amb una tendència a l’alça mentre que el preu al consumidor de conill i de pinso mostra una lleugera tendència a l’alça en els últims anys.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC