AGRICULTURA | 17/07/2015  DARP/RuralCat

La lluita contra el cargol poma rebrà 5 milions en 5 anys

El conseller Ciuraneta ha anunciat que es destinaran durant els propers 5 anys, un total de 5 milions d'euros a l'execució de les actuacions del Pla de lluita, que inclouen tant les mesures de prevenció com les línies d'investigació que desenvolupa l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Moment de la reunió amb els representants del sector per tractar sobre el cargol poma. Font: DARP

Moment de la reunió amb els representants del sector per tractar sobre el cargol poma. Font: DARP

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, acompanyat del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler i del Director general d’Agricultura i Ramaderia, Alfons Vilarrasa s’ha reunit amb els representats de les organitzacions professionals agràries del Delta com Unió de Pagesos, JARC i ASAJA-AELALL i l’Agrupació de Defensa Vegetal de l’arròs del Delta de l’Ebre (Prodelta), entitats ambientalistes i les Comunitats de Regants del marge dret i del marge esquerra per informar sobre les últimes novetats en relació al Pla de lluita contra el cargol poma.

Ciuraneta ha informat que es destinaran durant els propers 5 anys, un total de 5 milions d’euros a l’execució de les actuacions vinculades al Pla de lluita, que inclouen tant les mesures específiques de prevenció pre, durant i post collita de l’arròs com les línies d’investigació que desenvolupa l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), adscrit al Departament.

A continuació, s’ha estat analitzant les mesures executades fins ara d’acord amb el Pla de lluita acordat amb el sector i totes les mesures pendents d’execució. En aquest sentit, el conseller d’Agricultura ha pres el compromís d’abordar de manera immediata aquelles “actuacions que es consideren més prioritàries des d’ara i fins a finals d’any com les barreres de contenció a la zona del riu i el tractament amb saponines a l’hemidelta dret, així com la salinització dels marges esquerra i dret i les actuacions d’adequació de la zona del marge esquerra un cop finalitzada la collita, entre d’altres mesures que tot i ser de cost menor no deixen de ser igualment importants, com la neteja de maquinària, la gestió dels residus, etc.”.

“Totes aquestes actuacions pendents –ha senyalat Jordi Ciuraneta- estan hores d’ara essent pressupostades i el DARP es compromet a iniciar ja de forma imminent les relatives a la “prospecció dels camps envaïts de cargol poma” i la “implantació i millora de les barreres de contenció al riu”. Igualment, el conseller s’ha compromès “a portar a terme les reunions informatives per a donar a conèixer les actuacions que es van desplegant del pla de lluita”.

 

Traspassos pendents de l’Estat i agroambientals

 

El conseller ha explicat que per a fer front a les actuacions previstes en el pla de lluita, el DARP està a l’espera de l’ingrés per part del Govern de l’Estat de 432.926 € provinents dels fons de la Unió Europea coneguts coma Fons Solidaritat i que es corresponen a les actuacions declarades i dutes a terme l’any 2013. El conseller ha remarcat que “si bé aquest import no permetrà donar resposta a totes les actuacions si que cobrirà una molt bona part de les expectatives que recull el pla per aquest 2015”.

D’altra banda el conseller ha volgut aclarir alguns temes que aquests darrers dies algunes les entitats del sector han denunciat als mitjans de comunicació, com el retard en el pagament de les ajudes agroambientals de l’any 2014.

En aquest sentit, Ciuraneta ha dit que “arran de la reunió que va tenir la setmana passada amb la Ministra d’Agricultura, va arrancar el compromís d’aquesta que en el proper Consell de Ministres (demà) s’aprovin els fons de l’Estat que es van comprometre en la darrera Conferència Sectorial d’Agricultura de l’abril passat, estimats en el cas de les agroambientals de l’arròs en 7,3 M€, inclosa l’aportació del FEADER i del DARP”.

Al respecte de la les mesures incloses al PDR de Catalunya per al període 2014-2020, el mateix conseller Ciuraneta ha volgut recordar l’esforç que s’ha fet amb la inclusió de la mesura de cooperació “Conservació de la biodiversitat enfront d’espècies invasores”, que, com ha dit, “amb un pressupost de 5 M€ permetrà finançar al 100% les necessitats de l’estratègia de lluita contra el cargol poma, tant de les mesures que han de portar a terme entitats com les comunitats de regants com de les que es poden desenvolupar en el marc de la recerca i investigació en l’eradicació de la plaga”.

 

Línies d’investigació de l’IRTA

 

L’IRTA ha realitzat i realitza, per encàrrec del Departament, tota una sèrie d’accions relacionades amb el cargol poma. Així, el 2010 va dur a terme accions d’identificació genètica del cargol poma; el 2013 va estudiar l’eficàcia de control del cargol poma de la cianamida en arrossars i va realitzar treballs de detecció al medi de les saponines comercials, l’avaluació de la biodegradabilitat de saponines comercials i la toxicitat en bivalves.

El 2014 el Departament li va encarregar un estudi sobre l’efecte de les pràctiques agrícoles sobre el cargol poma al delta de l’Ebre i durant aquest 2015 se li ha encarregat estudiar altre cop l’eficàcia de control del cargol poma de la cianamida en arrossars i analitzar l’efecte de la cianamida sobre la comunitat de macroinvertebrats aquàtics dels arrossars.

 

Actuacions contra el cargol poma 2015

 

El passat mes de març es van acordar un seguit d’actuacions per fer front a la plaga del cargol poma. Són les següents:

Pre-conreu:

Hemidelta Dret

 • Tractament amb calç en una superfície de 7,9 km. Si l’eficàcia testada dels tractaments no és del 100%, s’acorda fer un segon tractament amb calç abans del període de conreu.
 • Actuacions al rec Marítim (Sèquia Mare). Succió de sediment i sedàs (extracció caragols i translocació espècies protegides) uns 20 dies abans que se soltin les aigües dolces als arrossars.
 • Guarets: 20,4 ha


Hemidelta Esquerra

 • Guarets: (àrea extrem est): 25,4 ha.


Riu

Es tracta de minimitzar els riscos d’invasió efectuant diverses modificacions, reparacions o canvis en els contactes existents entre la plana deltaica dreta i el riu. En general es tracta de boqueres d’arrossars, i petits desaigües que hi vessen. Es troben distribuïts per tot l’eix del riu entre Amposta i la desembocadura.

 • Barreres físiques de contenció: 19 (15 HD dret i 4 HD esquerra)
 • Modificació sortida tub en sortida a riu : 63
 • Neteja vegetació en sortida a riu: 16
 • Segellat filtracions: 2

Es realitzarà un inventari complert de l’estat actual dels bombejos existents per tal d’anular risc en bombejos des de riu a delta. 

 

Conreu: 

Hemidelta Dret

 • Tractament amb saponines: 8,8 km. (al mes de maig, desprès de soltar l’aigua dolça). Abast: dependrà en part de l’eficàcia d’eradicació obtinguda (testada) en les aplicacions amb calç de l’hivern.


Hemidelta Esquerra

 • Tractament amb saponines i barreres físiques en Ponts-Catxa- Penal Tramuntano: Tota l’àrea (2.300 ha) fou tractada amb aigua de mar els hiverns 2012-13 (Tramontano-Fonsa-Bassa Arena) i 2013-14 (Ponts-Catxa) i netejada completament de caragol poma. Es tracta d’una àrea de drenatge complerta, gairebé desconnectada de la resta del hemidelta esquerre i que descarrega els efluents dels arrossars a mar obert o a riu.

Els romanents coneguts actualment envaïts en l’àrea són 15 quadres d’arrossar (25,4 ha) que inclouen tractaments que no aconseguiren eradicacions, re-invasions i noves invasions.
L’objectiu per a aquesta àrea és mantenir-la lliure d’invasió en arrossars almenys fins la propera temporada de cultiu. En els desaigües l’objectiu és mantenir-los al mínim nivell d’invasió possible, fins que es puguin dur a terme tractaments més intensius (aigua salada en desguassos) .

 • Tancament descarregues a Riu. Es canals de drenatge connectats a riu es mantindran tancats tot l’any, tal i com estableix la resolució del DAAM.

La seva obertura només és podrà realitzar per necessitats imperioses aprovades pel DAAM.

 

Post-conreu (en ambdós hemideltes)

Actuacions acordades i que es preveuen de desenvolupar després de la collita. Les tasques específiques a realitzar seran funció de la evolució de la plaga.

 • Salinització canals en els hemidelta dret i esquerra. En els canals, tant del hemidelta dret com el de l’esquerra, que després de la campanya presentin cargols, i que en base a les condicions del territori i del sector, i les possibilitats tècniques, es tractaran amb aigua de mar.
 • Adequació marges esquerra

  

Eixugat hivernal:

 • Zones altes del hemidelta esquerra; Sega amb sec i assecatge prematur. Extensiu al marge dret si els Serveis Tècnics del DAAM n’identifiquen la necessitat per nivells de plaga.
 • Zones fondes; segar l’arròs amb aigua i immediatament xafat i tractament obligatori amb saponines. Una vegada finalitzat aquest tractament, als 6-7 dies, assecat obligatori. Extensiu al marge dret si els Serveis Tècnics del n’identifiquen la necessitat per nivells de plaga.