REG | 11/08/2015  OdR

Evolució del reg en cultius llenyosos (campanya 2015)

A Catalunya, l'inici de la campanya de reg varia en funció de la zona, els cultius, les condicions climàtiques i de la gestió de les comunitats de regants (CCRR). Per exemple, a les terres de ponent aquesta comença habitualment a mitjans de març i s'allarga fins a l'octubre.

Vinya en regadiu. Autor: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua

Vinya en regadiu. Autor: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua

És ben sabut que l’aigua és un element clau en els sistemes de producció agrària. El principal objectiu del reg és aportar l’aigua necessària als cultius perquè aquests puguin sobreviure i aconseguir els nivells de producció desitjats, d’aquí la importància en l’optimització del recurs.

El fet d’aplicar el reg sense una base de coneixement i planificació adequades pot comportar una gestió errònia i afectar a la productivitat final. Per aquest motiu, una gestió eficaç d’aquest ha de tenir en compte la producció final, la qualitat del producte, la dotació d’aigua, la disponibilitat anual del recurs i els criteris d’eficiència entre d’altres.

Disponibilitat del recurs: A principis de juliol l’estat dels embassaments de les conques internes de Catalunya està al 85% de la seva capacitat d’emmagatzematge. Pel que fa als embassaments de la conca catalana de l’Ebre, gestionats per la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se situen al voltant del 88%. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb el volum de reserves actuals totes les demandes ordinàries estan garantides per un període de 14 mesos.

Programació del reg: Un aspecte important en la gestió i maneig del reg és determinar la quantitat d’aigua a aportar. Hi ha diferents metodologies de càlcul i entre aquestes la més utilitzada és l’obtinguda de l’evapotranspitació potencial (ETo), mesurada per la xarxa d’estacions agrometeorològiques i adaptada als requeriments hídrics del cultiu, mitjançant un coeficient de cultiu (Kc). Aquesta és la metodologia emprada per l’eina de recomanacions de reg de RuralCat. A la taula 1 es presenten les dades d’ETo i precipitació acumulada en diferents estacions climàtiques repartides pel territori català. Fent un anàlisis a grans trets, s’observa que l’ETo acumulada des de l’1 de gener fins al 5 de juliol d’enguany és superior al promig dels darrers 5 anys. Per contra, la precipitació acumulada en el mateix període de 2015 és inferior respecte al promig.


Taula 1. Evapotranspiració (ETo) i precipitació acumulada a diferents indrets de Catalunya

 

 
Estació
ETo (mm)                                    (període *)
P acum (mm) (període *)
ETo (mm)                      (promig **)
P acum (mm) (promig **)
Mollerussa
600.6
77.3
559.8
187.4
 
La Granadella
586.8
149.1
541.3
240.9
 
Vinyols els Arcs
591.2
135.9
556.9
224.3
 
Alcanar
550.5
219.8
515.4
226.4
 
Albesa
595.0
174.5
560.9
198.7
 
La Tallada d'Empordà
560.3
151.4
506.0
286.4
 
*Període: del 1 de gener al 5 de juliol de 2015
**Promig: últims 5 anys

 

 

Fenologia i desenvolupament del cultiu: Conèixer l’estat del cultiu és important per escollir el Kc adequat en cada moment del cicle.

A continuació es fa un breu repàs genèric de l’estat dels principals cultius fruiters a la primera setmana de juliol:
Pomera: Hi ha un gran nombre de varietats que es poden collir des de finals de juliol fins al novembre. La importància de la bona gestió del reg en la pomera és alta durant tot el cicle.

  • Perera: La majoria de pereres han entrat en la fase II, que és una fase de creixement del fruit molt sensible al dèficit hídric.
  • Presseguer:
    • Les varietats primerenques s’han collit. En aquest cas és important gestionar el reg de postcollita amb l’objectiu centrat en facilitar a l’arbre l’acumulació de reserves de carbohidrats per a la floració i quallat del proper any.
    • Les varietats de mitja estació estan començant la tercera fase de creixement del fruit. El reg ha de ser acurat per aconseguir l’equilibri entre creixement, qualitat i durabilitat del fruit.
    • Les varietats tardanes han entrat en la fase 2 de creixement del fruit. Durant aquesta es produeix la diferenciació del pinyol i és un període en que un cert dèficit hídric no perjudica al cultiu ni al fruit.
  • Cirerer: Les cireres es van collir a finals de primavera. La gestió del reg en postcollita ha de ser acurada. En aquest període els cirerers estan finalitzant la iniciació floral i començaran la diferenciació i, a la vegada, acumulen reserves. Per tant, el cirerer pot tolerar un cert nivell d’estrès hídric moderat durant part d’aquest període.
  • Albercoquer: Els albercocs s’han collit, aproximadament, abans de començar l’estiu. Des de llavors i fins a mitjans d’agost, la gestió del reg ha de garantir el 100% de les necessitats hídriques del cultiu per a aconseguir una bona diferenciació floral i acumulació de reserves. Un cop passat aquest període, el cultiu tolera dèficits hídrics fins a la caiguda de fulles.

Tot i els bons indicadors de disponibilitat d’aigua, s’ha de fer un ús racional i responsable del recurs.

 

Fonts:


 

Informació relacionada