ESTADÍSTIQUES | 23/09/2021  Ruralcat

L’INCAVI publica l’informe del segon trimestre de 2021 de l’Observatori de la vinya, el vi i el cava

En aquesta publicació es recull informació sobre el comerç exterior de vi a Catalunya i a Espanya en el període 2013-2020, l'evolució de preus al consum en nou establiments comercials d'alimentació, i finalment, una anàlisi econòmica, per explotació i per varietats de raïm, d'una mostra d'explotacions vitícoles per a l'any comptable 2019.

L'any 2020 hi ha una disminució de les exportacions d’un 10,2% respecte de l’any anterior

L’INCAVI, amb la col·laboració del CREDA i del Gabinet Tècnic del DACC, publica l’informe  del segon trimestre de 2021 de l’Observatori de la vinya el vi i el cava. El contingut d’aquest informe s’estructura en quatre blocs ben diferenciats.

El primer bloc actualitza les estadístiques de comerç exterior del vi de Catalunya l’any 2020, amb una disminució de les exportacions d’un 10,2% respecte de l’any anterior, que assoleixen un valor de 521,4 milions d’euros. D’altra banda, les importacions també cauen un 26,2% amb un total de 89,6 milions d’euros. Tanmateix, el superàvit comercial experimenta una davallada del 5,9%.

El segon bloc presenta l’observació dels preus de vi i cava embotellats en establiments comercials. Els preus al consum de l’any 2020 es mantenen respecte a l’any anterior i recuperen les fluctuacions trimestrals produïdes al llarg de l’any.

El tercer bloc presenta els resultats econòmics de la mostra d’explotacions vitícoles de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC), associada a l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. La renda familiar mitjana de les explotacions analitzades per a l’any comptable 2019 és de 33.641 euros. Enguany, a diferència de l’any anterior, cap segment de dimensió econòmica presenta una renda familiar negativa, una bona notícia per a la viabilitat econòmica del sector, especialment de les explotacions de petites dimensions.

Per acabar, es presenten els resultats econòmics per varietat de raïm, emprant igualment la mostra d’explotacions de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya. Per al conjunt de totes les varietats i denominacions d’origen, s’ha obtingut un marge net de 1.588 €/ha (any 2019), trencant la tendència creixent experimentada en les campanyes anteriors.

Aquest informe correspon a la 54ª publicació de l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava, després de 14 anys en funcionament.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC