Un estudi realitzat per l'empresa Deloitte per al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació analitza el mercat laboral al sector de la Indústria Agroalimentària catalana i identifica els perfils professionals més demandats.