ALIMENTACIÓ | 11/08/2015  RuralCat

Guia per a la prevenció del frau alimentari

La "Guia per a la prevenció del frau alimentari" és una eina de referència per a tècnics i professionals d'empreses del sector alimentari, i especialment, per a directors i responsables de Qualitat i per a totes aquelles persones implicades en el control de qualitat dels productes alimentaris.

Un frau alimentari és el subministrament d’un producte alimentari que no és de la naturalesa, substància o qualitat exigida i que suposa un engany pel comprador o consumidor. Aquest engany pot derivar d’una acció deliberada que es realitza amb la intenció d’obtenir un benefici econòmic o bé, pot derivar de males pràctiques d’elaboració.

El frau alimentari està en el punt de mira de consumidor, administració i indústria degut casos que han tingut lloc els darrers anys, però a més, per a la indústria també esdevé de rellevant importància ja que els principals estàndards de certificació europeus (BRC en la versió 7 i IFS en la versió 6) inclouen requisits sobre autenticitat del producte i sobre valoració del risc de substitució o frau de les matèries primeres. El sistema de prevenció del frau alimentari està enfocat a tots aquells operadors que ja tenen implantat el seu sistema d’APPCC i els seus plans de prerequisits, que segueixen bones pràctiques d’elaboració i d’higiene i que necessiten suport per tal de contemplar el risc de patir o provocar un frau alimentari.

Els objectius d’aquesta guia són:

  • Proporcionar una eina útil i entenedora a tots els operadors econòmics.
  • Disminuir el risc de comprar matèries primeres no legítimes.
  • Disminuir el risc de generar un producte fraudulent derivat de les pràctiques de manipulació.