RAMADERIA | 28/09/2021  Ruralcat

S’obre el procés participatiu del Pla estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Es tracta d’un procés obert al sector ramader, personal tècnic implicat i sector de la recerca i científic per validar el document de bases per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030.

Mitjançant aquest procés participatiu es pretén informar la ciutadania de quins són els objectius estratègics i les mesures proposades al document

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha promogut la redacció d’un document de treball anomenat “Bases per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030". El document recull un primer esborrany tècnic de per on pot anar el futur Pla Estratègic i un diagnòstic preliminar sobre la situació de la ramaderia extensiva a Catalunya. També incorpora els criteris de disseny d’un ampli procés de participació i algunes accions que dins d’un programa pilot que es podrien posar en marxa durant el 2021.

En aquest procés de planificació estratègica es vol implicar a un ample ventall d’agents vinculats a la ramaderia extensiva, però sobretot al sector ramader organitzat (agrupacions i organitzacions professionals agràries), sector ramader no organitzat (petites associacions territorials i agents individuals identificats), tècnics de les administracions implicades i sector de recerca i científic. Mitjançant aquest procés participatiu es pretén informar la ciutadania de quins són els objectius estratègics i les mesures proposades al document, i rebre propostes que permetin completar-les i adaptar-les a les necessitats exposades per les persones participants.

Els interessats poden participar al taller de diagnòstic (a través de videoconferència), als tallers territorials (presencials) i als tallers de debat per eixos (a través de videoconferència). També es podran fer aportacions al diagnòstic i als eixos a través del portal www.participa.gencat.cat .

El procés constarà d’una fase informativa, on es donarà a conèixer el procés participatiu i el seu marc de referència, els continguts bàsics que es volen abordar durant els debats i les diferents vies de participació; una fase deliberativa, amb la recollida de propostes, i una fase de retorn, on s’explicarà l'impacte de les aportacions dels participants en la versió final del Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya.

El procés participatiu es focalitzarà en sis eixos de debat, vinculats cadascun d’ells a un dels objectius estratègics en què es proposa estructurar l’estratègia: Producció ramadera sostenible;  Cadena de valor, que incideix especialment en tots el sistemes relacionals que poden contribuir a millorar l’impacte que té la producció en tota la cadena de valor, així com sobre l’estratègia territorial; Gestió del territori, que pretén abordar la relació entre la ramaderia extensiva i el seu impacte en el territori per tal d’aconseguir una gestió sostenible d’aquest; Participació i governança; Valorització, comunicació, promoció; i Generació de coneixement i innovació.

El procés participatiu acabarà, a finals de gener de 2022, amb un retorn a la ciutadania per a explicar quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Font: DACC

Informació relacionada