OLI | 29/09/2021  Ruralcat

Aprovada la nova normativa de qualitat dels olis d’oliva i de sansa d’oliva

L’objectiu del decret és actualitzar la legislació per tal d’adaptar-la a la situació actual del sector i als avenços tecnològics, tot promovent la qualitat de l’oli d’oliva com un dels pilars bàsics per al desenvolupament del sector.

La normativa estableix l’obligació de mantenir un sistema de traçabilitat

El govern espanyol ha publicat el Reial Decret 760/2021, de 31 d'agost, pel qual s'aprova la norma de qualitat dels olis d'oliva i de sansa d'oliva.

Per tal de preservar i posar en valor els olis d’oliva i de sansa així com evitar pràctiques fraudulentes, la norma estableix determinades obligacions als operadors del sector pel que fa a les instal·lacions, pràctiques no permeses, traçabilitat dels productes i informatització de dades. Aquestes obligacions són d’aplicació per a tots els operadors d’oli d’oliva i de sansa d’oliva que produeixin i comercialitzin dins de l’estat espanyol. 

La normativa estableix l’obligació de mantenir un sistema de traçabilitat que permeti localitzar i identificar fàcilment els productes en totes les etapes de producció, transport i comercialització. D’aquesta manera es vol promoure la qualitat alimentària i millorar la confiança dels consumidors.

En relació amb els envasos utilitzats per embotellar els olis, la norma indica els requisits per garantir que aquests siguin aptes pel consum humà, que protegeixin el seu contingut sense alterar-lo i evitar pràctiques fraudulentes. Així mateix, la nova llei contempla que les almàsseres, refineres i extractores d’oli de sansa de nova creació hauran d’estar ubicades de forma independent, sense estar connectades per cap tipus de conducció.

Per facilitat el compliment de la notificació el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació crearà un suport informàtic amb els protocols tècnics necessaris per al seu correcte funcionament.

Cal destacar que l’Estat espanyol és el primer productor i exportador mundial d’oli d’oliva. L’olivera i l’oli d’oliva conformen un sector de gran rellevància econòmica, social i comercial dins el nostres país i en els mercats internacional, amb una demanda en constant creixement.

Aquest decret és un dels continguts destacats al butlletí de qualitat alimentària i lluita contra el frau QAliment que elabora mensualment el DACC.

Font: BOE