GRUPS OPERATIUS | 04/10/2021  Ruralcat

Un projecte pilot innovador avalua nous sistemes d’arquitectura per incrementar el rendiment del cirerer

Aquest projecte pilot innovador pretén incidir sobre els sistemes de maneig de la formació inicial del cultiu de cirera per aconseguir un maneig més senzill, de menor cost econòmic i laboral, que al mateix temps, generi una collita de fruita uniforme i una reducció de fitosanitaris.

Els nous sistemes milloren el rendiment del cultiu del cirerer

Un dels principals problemes actuals que afecten el cultiu del cirerer és, d'una banda, l'elevat cost de maneig que suposa, com l'aclarida i la collita d'aquest. Per altra banda, és un cultiu que entra de forma tardana en plena producció, fet que dificulta enormement poder adequar el cultiu a les exigents necessitats d'un mercat en constant canvi.

D'aquí a que el Grup Operatiu liderat per SAT BEPA, amb el suport de l’IRTA, Afrucat i el Consell Català de la Producció Integrada (CCPI), hagin avaluat l’aplicació de diferents tècniques de formació sobre arbres joves en desenvolupament i amb una entrada en producció de precocitat avançada en un total de nou parcel·les comercials de cirerer de les comarques del Segrià per comparar els sistemes i aconseguir un major rendiment productiu i econòmic.

El projecte pilot “Increment del rendiment productiu i econòmic del cultiu de cirerer mitjançant nous sistemes d'arquitectura” pretén així  incidir sobre els sistemes de maneig de la formació inicial del cultiu de cirera per aconseguir un maneig més senzill, de menor cost econòmic i laboral, i que, al mateix temps, generi una collita de fruita uniforme pel que fa a quantitat i qualitat, incidint, a més, sobre la precocitat d'entrada en producció del cultiu. Així mateix, l’estudi també ha pogut reduir l'ús de fitosanitaris per al control de plagues i malalties mitjançant l'establiment de formacions tipus “paret” que garanteixin cobrir una major superfície tractada amb menor quantitat de producte. 

Durant l’estudi es va comparar el rendiment del sistema de VAS tradicional amb dos sistemes nous, el KGB i l’UFO, per avaluar determinats factors com la precocitat, els calibres, la duresa, la maduresa i la resistència al cracking. També es va fer una avaluació de l'impacte econòmic dels nous manejos en comparació amb l’habitual. Com a conclusió, malgrat que cada un dels sistemes té les seves peculiaritats, els nous sistemes milloren el rendiment del cultiu del cirerer.

Es tracta d’un projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Els Grups Operatius  consisteixen en l’associació de diversos socis amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Poden formar part d’un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta.

Font: RuralCat