PESCA | 04/10/2021  Ruralcat

Roses acull dues jornades internacionals sobre la gestió de la pesca sostenible

El passat 1 i 2 d’octubre van tenir lloc les dues jornades en el marc de la celebració del centenari de la creació del “Pòsit de Roses”, l’actual Confraria de Pescadors del municipi.

Moment de la jornada (font: DACC)

Roses va acollir el passat 1 i 2 d’octubre dues jornades de caire internacional sobre gestió de la pesca sostenible. Les jornades s’emmarquen dins dels actes que s’estan organitzant per a la celebració del centenari de la creació del “Pòsit de Roses”, entitat que actualment ha esdevingut la Confraria de Pescadors de Roses.

El primer dia va tenir lloc el Simposi sobre Governança Participativa per a la Sostenibilitat de les Pesqueres. Aquest acte ha tingut com a objectiu aportar la visió de les institucions científiques, administracions, organitzacions mediambientals i persones del sector pesquer sobre les mesures de gestió i d’ordenació recentment adoptades que persegueixen la sostenibilitat dels recursos pesquers i promouen el benestar socioeconòmic del sector pesquer. La idea d’aquest acte ha estat apropar el coneixement sobre les eines de gestió innovadores i promoure la creació de xarxes i l’intercanvi d’experiències entre totes les parts.

La segona jornada va ser el II Fòrum de Cogestió Pesquera a Catalunya, amb l’objectiu de crear un intercanvi de la diversitat d’experiències, d’identificar els reptes per encarrilar efectivament els processos participatius en el camp de la gestió i promoure la creació d’una xarxa de persones implicades en els diferents àmbits.

Aquests actes han estat  coorganitzats per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica, la Confraria de Pescadors de Roses i la Comissió General de Pesqueres del Mediterrani en el context de l’Small Scale Fisheries Forum (SSF Forum), en col·laboració amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Roses.

Garantir la sostenibilitat dels recursos pesquers conjuntament amb la competitivitat del sector són algunes de les finalitats de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’Economia Blava del país.

Font: DACC