RELACIONS TRANSFRONTERERES | 13/02/2003  Ruralcat

Lleida serà la seu d¿un projecte transfronterer de promoció dels productes agraris ecològics

Un consorci format per l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, (IRTA), l¿Ajuntament de Lleida, el Consorci de Promoció Econòmica de la ciutat, Mercolleida, l¿Institut Municipal de Treball, L¿Ajuntament de Perpinyà i la Cambra d¿Agricultura dels Pirineus Orientals, amb seu a Perpinyà, tira endavant el projecte d¿un Centre de promoció de productes agropecuaris ecològics, informa el consistori.

La finalitat del centre és promoure l¿agricultura i la ramaderia sostenible, informar i assessorar a productors i a transformadors, i organitzar un mercat en el que es puguin realitzar intercanvis comercials transfronters entre les zones veïnes dels Estats espanyol i francès i la a resta de països. El projecte es desenvolupa en el marc del programa INTERREG Espanya-França, que promou les relacions entre zones frontereres. El pressupost, que té un cost de 507.739¿, opta a una subvenció del FEDER de 253.869¿50¿. El Centre se situarà a Lleida, des d¿on es donarà cobertura a tots els socis del projecte, tant espanyols com francesos. Els objectius del Centre són: · promoure la producció i el consum de productes ecològics a les dues bandes del Pirineu , així com difondre la cultura de la producció ecològica entre els diferents sectors d¿activitat implicats i els consumidors finals de les dues regions. · crear activitat econòmica adequada al territori de localització del projecte que permeti la fixació de la població en les zones rurals. · que l¿activitat permeti un desenvolupament sostenible en el territori de localització del projecte i ajudi a la preservació del medi ambient susceptible de ser aprofitat per altres iniciatives empresarials (turisme, oci...) · facilitar la cooperació transfronterera entre la demarcació de Lleida i la regió francesa dels Pirineus Orientals. El Centre s¿organitzarà en cinc àrees: informació, formació, promoció i assessorament, transferència de tecnologia i, finalment, gestió i administració. Entre d¿altres accions, preveu crear un centre d'informació de productes ecològics i un portal a Internet de referència d'aquest sector, elaborar un pla de formació a 3 anys sobre temes de producció ecològica, posar en marxa un servei d¿informació i assessorament per a emprenedors, intercanviar coneixements amb centres d¿experimentació en producció ramadera, frutícola, hortícola i d¿alimentació animal, i organitzar intercanvis entre agricultors i ramaders espanyols i francesos.

Informació relacionada

El més llegit

Collita i risc d’incendis. Què cal tenir en compte?

Publicat el nou Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer d’ordenació porcina

Les Escoles Agràries obren un nou període d'inscripció a partir del 2 de juny