DADES | 05/10/2021  Ruralcat

Publicat el mapa de cultius 2021 amb nova informació sobre la varietat de cultiu, el sistema de regadiu i el segon producte

El Departament d’Acció Climàtica és un referent internacional en publicació de dades de la Política Agrària Comuna (PAC) i una administració pionera a nivell europeu en la transparència i la publicació de dades relacionades amb l’agricultura i la gestió dels ajuts directes de la PAC.

L’accés a aquestes dades fomenta la utilització de noves tecnologies

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural acaba de publicar el mapa de cultius amb dades de 2021, on apareixen georeferenciats els productes declarats a la DUN amb referència Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles –SIGPAC.

El mapa també conté informació sobre el grup de cultiu al qual pertany el producte (cereal, cítric, fruita dolça, ...), i el sistema d’explotació (secà o regadiu). Com a novetat, enguany s'ha afegit nova informació com la varietat de cultiu declarada, el tipus de sistema de regadiu (per inundació, aspersió, etcètera) i la informació del segon producte quan aquest ha estat declarat a la DUN.

Es pot accedir al mapa  i, addicionalment, es pot descarregar des de Dades Obertes en versió geopackage i shapefile. El fitxer zip que s’obté amb la descarrega conté la capa amb el mapa de cultius, la layer per a poder visualitzar-lo igual que en la imatge, i un arxiu Excel amb la traducció al castellà i l’anglès dels noms del productes, els grups de cultiu i els tipus de sistemes de regadiu. Les taules amb la traducció al castellà i l’anglès estan dins del geopackage en la versió homònima.

L’accés a aquestes dades fomenta la utilització de noves tecnologies, impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari, i, a més, possibilita la seva anàlisi mitjançant processos de 'Big Data'. En paral·lel, compleix les obligacions i recomanacions de la normativa estatal i comunitària en l’àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública per a la ciutadania.

El DACC va iniciar l'any 2015 la publicació del mapa de cultius de Catalunya amb origen en la Declaració Agrària (DUN), l’eina per a realitzar les declaracions de les explotacions agràries a Catalunya, sol·licitar ajuts i per a realitzar determinats tràmits de forma integrada.

El Departament d’Acció Climàtica és un referent a nivell internacional en la publicació de dades de la Política Agrària Comuna (PAC) i l’administració pionera a nivell europeu en la transparència i la publicació de diferents dades relacionades amb l’agricultura i la gestió dels ajuts directes de la PAC.

Actualment, les dades del SIGPAC es troben publicades d’acord amb els requeriments de la Directiva Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE), una iniciativa de la Unió Europea per a establir una infraestructura d'informació espacial a Europa que està dissenyada per a ajudar a fer que la informació espacial o geogràfica sigui més accessible i interoperable per a una àmplia gamma de propòsits que donen suport al desenvolupament sostenible.

Per a més informació:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210930_nota_publicacio_mapa_cultius_2021.

Font: DACC

Informació relacionada