SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 20/08/2015  RuralCat

Normes per als controls oficials de presència de triquines en la carn

Es publica el Reglament d'execució (UE) 2015/1375 pel qual s'estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines en la carn.

La carn de porcs domèstics, senglars, cavalls i altres espècies animals pot estar infestada per nematodes del gènere Trichinella. Les persones que consumeixin carn infestada per triquines poden caure greument malaltes i és per això que cal adoptar mesures de prevenció específiques.

Aquesta nova norma comprèn les obligacions de les autoritats competents i de les empreses, estipula les excepcions i les anàlisis per a la detecció de triquina, el reconeixement oficial de les explotacions que acompleixen les condicions controlades d’estabulació i, finalment, els requisits sanitaris d’importació de les carns animals d’espècies susceptibles de ser portadores de triquines: porc, porc senglar, cavall, animals de caça, com ara l’ós i altres mamífers carnívors (inclosos els marins), rèptils i aus carnívores.