ALIMENTACIÓ | 20/08/2015  DARP/RuralCat

La Generalitat vetllarà per la correcta comercialització de la llet

Es duran a terme inspeccions en els punts de venda per comprovar que aquest producte no s'ofereixi per sota del preu d'adquisició al proveïdor.

Els directors generals d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Girona, i d’Agricultura i Ramaderia, Alfons Vilarrasa, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), han traslladat al director general de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació, Josep M. Recasens, la preocupació del sector lleter davant la possibilitat d’incompliment de la normativa de venda a pèrdua de la llet.

En la reunió que han tingut els tres directors generals per analitzar aquesta preocupació, s’ha acordat que el Departament d’Empresa i Ocupació realitzarà diverses inspeccions en els punts de venda del producte. Es comprovarà que s’estigui complint la prohibició de venda a pèrdua en els termes previstos en la Llei 7/1996, d’ordenació del comerç minorista.

Per la seva banda, el DARP farà el seguiment dels resultats comparant-los amb els preus que perceben els ramaders en el moment de vendre la llet als proveïdors.