SANITAT VEGETAL | 21/08/2015  DARP/RuralCat

Aplicació de tècniques alternatives en la lluita contra la mosca de l'olivera al Baix Ebre i Montsià

Aquesta plaga és la més important al cultiu d'oliveres en les comarques de Tarragona. Aquest estiu s'estan assajant i posant a punt tècniques alternatives als tractaments aeris com, per exemple, la captura massiva.

Una de les trampes utilitzades en la lluita contra la mosca de l'olivera. Font: DARP

Una de les trampes utilitzades en la lluita contra la mosca de l'olivera. Font: DARP

La mosca Bactrocera (=Dacus) oleae és la plaga més important de les oliveres de les comarques de Tarragona. La mosca adulta posa els ous a les olives d’on surt la larva que s'alimenta del fruit, la qual cosa provoca la caiguda de les olives i greus pèrdues en la producció. També fa baixar la qualitat de l’oli d’oliva obtingut.

Les comarques del Baix Ebre i Montsià, amb més de 30.000 ha d’oliveres, tenen poblacions habitualment molt altes de mosca de l'olivera, les més elevades de la Península Ibèrica. El moment que la mosca fa la picada i la seva severitat depenen de diversos factors, principalment climàtics, meteorològics i de la sensibilitat varietal. Per a reduir la seves poblacions en aquestes dues comarques, des dels anys 80 s'han realitzat tractaments aeris, els quals durant molts anys van comptar amb el cofinançament de la Generalitat de Catalunya, el MAGRAMA i la UE. Els darrers anys, però el finançament dels tractaments aeris era exclusiu de la Generalitat de Catalunya.

Al 2014, com a novetat, i a causa de les escasses disponibilitats pressupostàries, els tractaments aeris van ser finançats pels agricultors a través d'una taxa de 10,50 €/Ha, aprovada per la Llei d'Acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 .

Paral·lelament a la realització dels tractaments aeris tradicionals, que cada dia estan més qüestionats per l’opinió pública, s’han estat assajant i posant a punt tècniques alternatives com la captura massiva i l’atracció i mort que presenten els avantatges d'un baix impacte ambiental i eviten la presència de residus de plaguicides a la collita. Consisteixen en col·locar un nombre determinat de trampes per hectàrea, amb atraients alimentaris i/o sexuals, de tal manera que es redueixi les poblacions de mosques adultes.

En el cas de les comarques del Baix Ebre i Montsià, l’Agrupació de Defensa Vegetal per a la lluita contra la mosca de l’olivera, que compta amb 2 tècnics, ha estat col·laborant permanentment aquests darrers anys amb el Servei de Sanitat Vegetal del DARP, inicialment en el monitoreig de la plaga i en l’execució dels tractaments aeris, i actualment, a més del seguiment de les poblacions de la mosca de la zona, en la posada a punt i desenvolupament i extensió de la tècnica de la captura massiva entre els seus agricultors associats. Anualment aquesta ADV cobra ajuts per a fer les tasques pròpies de les ADVs, essent l’ajut per al 2015 de 25.607 €

És per això que en el PDR 2014-2020, en línia amb els objectius de la Directiva 2009/128/CE d'ús sostenible dels plaguicides i amb els principis de la Gestió Integrada de Plagues, el DARP ha impulsat i aprovat ajudes als agricultors d’oliverers de Catalunya perquè apliquin aquestes tècniques de lluita alternatives. També s’ha convocat un nou ajut a través de la línia de les l’ADVs bàsicament per aquelles explotacions que no podien demanar l’ajut agroambiental. Amb això pretenem eliminar ja definitivament els tractaments aeris insecticides a les comarques del Baix Ebre i Montsià.

Per optar a aquests ajuts els agricultors han d’estar associats a una ADV o estar certificats en Producció Integrada, essent la prima aprovada de 111 €/Ha (que probablement s’haurà de reduir un 80% a causa de l’excés de demanda d’ajuts per a tècniques alternatives).

El núm. d’hectàrees a les comarques del Baix Ebre i Montsià que executaran la campanya de lluita contra la mosca de l’oliva mitjançant la tècnica alternativa de la captura massiva serà, d’acord amb les peticions d’ajut rebudes, de 19.808 ha.