| 24/08/2015  SINC/RuralCat

La UdG estudia com millorar la conservació del semen porcí

Un estudi, liderat pel grup de recerca Technosperm de la Universitat de Girona, analitza i compara l'eficàcia de diluents de curta i llarga durada, avaluant els seus efectes sobre la qualitat espermàtica i la fertilitat de dosis seminals refrigerades.

Un experiment en porcs analitza i compara per primera vegada l'eficàcia dels diluents de curta i llarga durada. d'aquests productes, una informació de gran rellevància per a la indústria porcina. Els diluents de curta durada (que ajuda a conservar el semen entre tres i quatre dies) podria ser suficient i més econòmic.

La inseminació artificial en animals domèstics és una pràctica habitual que es realitza des de finals del segle XVIII. En l'actualitat, la majoria del bestiar boví i porcí és inseminat artificialment. Però per aconseguir-ho les tècniques han anat millorant, sobretot les de preservació del semen.

En la indústria porcina, la major part de les inseminacions artificials es duen a terme en els primers tres dies després de la recollida del semen. Un cop realitzada la mostra, a més de la refrigeració, s'utilitza de manera general un diluent de llarga i molt llarga durada -perquè el semen es conservi en els tres i vuit dies posteriors-. Això permet una major conservació de la qualitat espermàtica i de la fertilitat de les dosis seminals a curt i llarg termini.

Malgrat aquest consens general, hi ha grans contradiccions en la literatura sobre les capacitats conservatives dels diferents tipus de diluents, ja que un de curta durada (que ajuda a conservar el semen entre tres i quatre dies) podria ser suficient i més econòmic. A més, s'ha demostrat que la mida de la ventrada disminueix quan el semen s'ha preservat més de quatre dies.

Un nou estudi, publicat recentment a Theriogenology i liderat pel grup de recerca Technosperm de la Universitat de Girona, tracta de demostrar l'eficàcia d'ambdós diluents avaluant els seus efectes sobre la qualitat espermàtica i la fertilitat de dosis seminals refrigerades.

"Els resultats, d'una gran rellevància per a la indústria porcina, revelen que el tipus de diluent, de curta o llarga durada, no té cap efecte sobre la fertilitat i la prolificitat de les dosis seminals conservades en condicions de refrigeració durant 48 hores", subratlla Elisabeth Pinart, autora principal i científica en Technosperm.

 

Un experiment amb porcs

 

Durant vuit mesos, els investigadors van utilitzar 30 mascles de raça Landrace, allotjats en condicions controlades de temperatura i humitat, i alimentats amb una dieta equilibrada per comprovar l'eficàcia d'un diluent de curta durada (BST) i un altre de llarga durada (Duragen).

"La taxa d'embaràs (> 90%) i la mida de la ventrada (> 10 garrins per part) va ser similar entre diluents al llarg de tot el període experimental", apunta Pinart.

A partir dels ejaculats d'aquests mascles es van obtenir dosis seminals que van ser diluïdes en els dos diluents, i es van conservar en condicions de refrigeració durant 48 hores. "La qualitat espermàtica de les dosis seminals es va valorar a partir de l'anàlisi de la motilitat i cinètica espermàtiques, la integritat de les membranes plasmàtica i acrosömica, els nivells de calci intracel·lular i l'activitat del enzim acrosina", explica Pinart.

Per valorar la fertilitat de les dosis els científics van analitzar la taxa d'embaràs i la mida de la ventrada a partir de la doble inseminació de femelles multípares a les 36 i 48 hores de refrigeració de les dosis seminals. "La taxa d'embaràs (> 90%) i la mida de la ventrada (> 10 garrins per part) va ser similar entre diluents al llarg de tot el període experimental", apunta la investigadora.

No obstant això, al llarg de tot l'estudi, la qualitat espermàtica de les dosis seminals diluïdes en Duragen va ser superior a la de les dosis diluïdes en BTS en pràcticament tots els paràmetres analitzats. "El tipus de diluent va afectar especialment a la motilitat progressiva i integritat de la membrana dels espermatozoides", informa l'experta.

Segons els investigadors, aquests resultats tenen un gran impacte en la indústria ja que l'ús dels diluents a llarg termini està més generalitzat que el curt quan tots dos presenten el mateix rendiment en la reproducció.

Referència bibliogràfica:
Pinart, Elisabeth; Yeste, Marc; Prieto-Martinez, Noelia; Reixach, Josep; Bonet, Sergi. "Sperm quality and fertility of boar seminal dosos after 2 days of storage: Does the type of estendre really matter?" Theriogenology 83 (9): 1428-1437 DOI: 10.1016 / j.theriogenology.2015.01.007 juny de 2015.