AJUTS | 01/09/2015  RuralCat

Ajuts per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal en finques de titularitat privada

Es tracta d'una línia d'ajuts a la gestió forestal sostenible per a donar suport econòmic a la redacció i la revisió d'instruments d'ordenació forestal.

Font: DARP

Font: DARP

El DARP, a través del Centre de la Propietat Forestal, ha convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2015 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal.

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEDER) , en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Les actuacions subvencionables són la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF) següents:

  • Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).
  • Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).
  • Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMFc).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2015.