DESENVOLUPAMENT RURAL | 03/09/2015  RuralCat

El projecte CoMeDPro publica el seu primer butlletí

El projecte CoMeDPro, acrònim de "Common Mediterranean Development Project" està emmarcat dins del programa europeu ENPI CBC Medi. Aquest programa permet la cooperació transfronterera entre països de la Unió Europea (UE) i els països socis de regions ubicades al voltant de les costes del Mediterrani.

S'han fet contactes amb agents del sector i possibles empreses interessades. Font: CoMeDPro

S'han fet contactes amb agents del sector i possibles empreses interessades. Font: CoMeDPro

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació (Catalunya, Espanya), el Ministeri de Turisme (Israel) i l’Assessorato del turismo, artigianato e commercio (Sardenya, Itàlia) s’associen per promocionar el desenvolupament socioeconòmic en un espai de relació comuna entre els seus territoris (Projecte CoMeDPro).

La conca mediterrània sempre ha estat un lloc comú caracteritzat per un intens intercanvi de població, cultura, béns i valors entre els diferents països. Avui dia la contribució de productes tradicionals com el vi, l'oli d'oliva, el formatge, els productes locals i l’artesania a l’economia de les zones rurals pot tenir un paper important en el desenvolupament territorial.

CoMeDPro s'adreça al foment de l'activitat econòmica de Catalunya, Sardenya i Israel, millorant la competitivitat de les activitats artesanals i dels productes locals, implementant uns estàndards de qualitat i creant oportunitats comercials mitjançant una xarxa de dinamització conjunta del sector agroalimentari, d'artesania local i turístic.Tot això millorarà l’atractiu de les zones rurals, estimularà el Desenvolupament local i les capacitats professionals.

La durada del projecte és de 24 mesos, finalitzant el 30 de desembre de 2015.

Àmbit Catalunya

A Catalunya l’objectiu del projecte és augmentar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses del sector de l’oli d’oliva verge extra i del vi en zones de Denominació d’Origen mitjançant la promoció de la cultura de l’oli d’oliva, del vi del paisatge i el territori.

Àmbit Israel

A Israel l’objectiu del projecte és augmentar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses d’artesania i productes religiosos locals dins de les rutes històriques situades al Negev (La ruta de les Espècies i l'Encens) i a Galilea (la ruta de l'Evangeli).

Àmbit Sardenya

A la província d’Oristano de la regió de Sardenya l’objectiu del projecte és augmentar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses del sector de formatge, oli d’oliva, el vi i la pasta.

Aquest butlletí ens informa de les accions dutes a terme durants aqeust mesos, com les trobades entre els socis o amb agents i empreses del sector, i les activitatas formatives i d’assessorament empresarial.