FORMACIÓ | 14/10/2021  Ruralcat

Nou curs en obert per a operadors professionals de material vegetal que han d’expedir el passaport sanitari

El Servei de Sanitat Vegetal del DACC posa a disposició dels operadors professionals que ho considerin necessari un curs en obert a través de RuralCat orientat a permetre assolir els coneixements necessaris i un servei de tutoria.

Tant les inscripcions a l´examen com l'accés al curs es realitzaran a través del portal RuralCat

El canvi climàtic i la globalització estan incrementant, en relació amb la circulació de material vegetal, l'aparició de nous organismes nocius per als vegetals dins el territori de la Unió Europea, amb conseqüències negatives per a l'agricultura. Per tal d'evitar aquestes amenaces creixents d’introducció i propagació de noves plagues perilloses en el seu territori, la reglamentació de la UE al respecte ha esdevingut més exigent, establint nous requisits en relació amb la traçabilitat i el passaport fitosanitari, per tal que la producció i la circulació del material vegetal es dugui a terme amb les màximes garanties fitosanitàries.  En aquest sentit, i com a  novetat, la legislació europea exigeix que els operadors professionals que han d'expedir passaports fitosanitaris acreditin davant l'autoritat competent en matèria de sanitat vegetal que disposen dels coneixements requerits per realitzar els controls corresponents en vegetals, productes vegetals i altres objectes. L'acreditació dels coneixements es realitzarà mitjançant la superació d'un examen.

El Servei de Sanitat Vegetal del DACC posa a disposició dels operadors professionals que ho considerin necessari un curs en obert orientat a permetre assolir els coneixements esmentats, amb la teoria objecte d'examen i un servei de tutoria. La realització del curs no és obligatòria, i cada aspirant podrà preparar-se els temes lliurement, de la manera que consideri més adequada al seu nivell de coneixements. El curs no té una durada definida, i el pot realitzar qualsevol persona que hi estigui interessada.

Tant les inscripcions a l'examen com l'accés al curs es realitzaran a través del portal RuralCat, per la qual cosa cal estar-hi inscrit. La informació relativa a les convocatòries d'exàmens també es publicaran en aquesta plataforma, i a la web del DACC, apartat Sanitat Vegetal. La primera convocatòria d'examen està prevista per al darrer trimestre de 2021. Aquest examen estarà lliure de taxa.

Font: DACC