FORESTAL | 04/09/2015  CREAF/RuralCat

Catalunya té més de 1.000 milions d'arbres

El país té una densitat de 637 arbres per hectàrea i l'alzina és l'espècie que predomina, amb un 24,4% del total d'arbres. Aquestes dades s'extreuen del tercer Inventari Forestal Nacional, en el que ha col·laborat el CREAF.

Bosc mediterrani amb domini de l'alzina

Bosc mediterrani amb domini de l'alzina

Al territori espanyol hi ha un total de 6.971.283.041 arbres segons les dades oficials del Ministerio d’Agricultura i MedioAmbiente i d’acord amb les dades del tercer inventari forestal nacional (IFN3) elaborat entre el 1997 i el 2008. Segons la metodologia de l’IFN, els arbres joves que no arriben a 75mm de diàmetre normal (diàmetre del tronc mesurat a 1,30 m d’alçada o DBH) no s’han considerat en el recompte.

Catalunya es situa en la segona posició com a comunitat autònoma més arbrada amb 1.035.407.888 arbres, després de Castella i Lleó amb 1.210.642.112 arbres. El motiu, segons Jordi Vayreda, investigador del CREAF, és que “Catalunya, a més de ser un territori amb molta superfície forestal té molts arbres per hectàrea”.

De fet Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més densitat d’arbres, concretament 637/ha, juntament amb La Rioja, amb 694 arbres/ha, i Cantàbria, amb 653 arbres/ha. L’alzina és l’espècie que predomina a tot el territori espanyol amb un 19,12% dels arbres totals, i concretament a Catalunya representa un 24,4% del total d’arbres.

 

El CREAF va col·laborar en el tercer Inventari Forestal Nacional

 

Aquestes dades s’extreuen de l’Inventari Forestal Nacional, un projecte promogut pel Ministeri d’Agricultura per conèixer elsrecursos existents als boscos en quant a biomassa, estocs de carboni, capacitat d’embornali biodiversitat entre altres. Després de cinquanta anys des de la seva primera edició, l’IFN s’ha convertit en el sistema de seguiment més precís i exhaustiu de l’estat dels boscos espanyols.

El projecte treballa per províncies i recull les mateixes dades en períodes de 10 anys a tot el territori nacional. Durant l’inventari IFN3, un equip del CREAF coordinat entre altres per l’investigador Jordi Vayreda va col·laborar en la seva elaboració per aportar informació d’indicadors ecològics complementarisper conèixer l’estat dels boscos de Catalunya. Actualment s’està acabant el mostreig de camp de l’IFN4 a Catalunya, i està previst que finalitzi a finals de 2015.

Aquesta informació permet comparar a nivell del territori espanyol la recent publicació de Nature que estima que al planeta Terra hi ha 3 bilions d’arbres, uns 422 arbres per persona.