ESTADÍSTIQUES | 15/10/2021  Ruralcat

Es publica l’informe gràfic de l’evolució comparada de preus i costos agraris

L’informe recull els gràfics que mostren l'evolució des del 2015 fins al juliol de 2021 dels preus agraris i agroalimentaris en general, així com la seva interrelació amb el comportament dels preus del petroli.

al mes de juliol hi ha una disminució dels preus dels cereals, on destaca especialment la baixada del blat de moro

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat el darrer informe gràfic de  l'evolució dels preus agraris i costos agraris, on es fa una comparativa dels preus del petroli i l'evolució dels inputs més importants des del 2015 fins al juliol de 2021. L’informe també inclou la comparativa dels preus dels productes en diferents esglaons de la cadena alimentària, com els productes agrícoles, ramaders, adobs, pinso, llet, porcí, boví, pollastre, conill i productes relacionats. 

Dels gràfics es desprèn que al mes de juliol hi ha una disminució dels preus dels cereals, on destaca especialment la baixada del blat de moro. Els adobs continuen amb la tendència a l'alça mentre que els pinsos tenen lleugeres disminucions respecte del mes anterior. Pel que fa a l'energia, al mes de juliol continua la tendència a l'alça dels preus.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC