FERTILITZACIÓ | 19/10/2021  Ruralcat

L’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes estrena un nou apartat dedicat a l’assessorament en fertilització

El nou espai ajudarà a trobar tota la informació específica per a prendre decisions sobre els processos de producció i suport en la planificació de la fertilització.

Disposar de suport tècnic és clau de cara a una aplicació més eficient dels adobs i a un menor impacte ambiental

L’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes estrena un nou apartat dedicat a l’assessorament en fertilització que reuneix tota la informació sobre els plans per a la millora de la fertilització agrària, camps experiments i conques hidrogràfiques.

L’objectiu del nou espai és ajudar el sector agroramader a prendre decisions i planificar millor per assolir una fertilització més eficient i sostenible, a la vegada que es garanteix la viabilitat i sostenibilitat de les explotacions. Les explotacions han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en la planificació de la fertilització per adoptar mesures encaminades a assolir una fertilització eficient i sostenible, fent un ús més adequat dels fertilitzants orgànics i minerals per millorar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies de Catalunya, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de l’explotació. El pla de fertilització d’una explotació agrícola és una previsió de les aportacions de fertilitzants que es preveu fer en cada una de les parcel·les que la formen. Aquesta previsió suposa, per a cada un dels cultius a sembrar, definir una estratègia de maneig que permeti fer les aportacions de fertilitzants en la quantitat i el moment adequat.

Al nou apartat de l’Oficina de fertilització hi ha un recull d’informació que pot ser útil de cara a orientar en la presa de decisions. La informació està agrupada per tipus de cultius i també en diferents temàtiques relacionades amb diverses variables que tenen a veure amb la millora de les aplicacions. Els Plans per a la millora de la fertilització agrària són un seguit d’actuacions gestionades per l’Oficina per a la millora de les pràctiques de fertilització del sòl i de la gestió de les dejeccions ramaderes que abasten gairebé tota la superfície agrària útil de Catalunya. En cadascuna de les àrees es treballa en aspectes com l’assessorament en fertilització en parcel·les comercials, el manteniment de camps experimentals en fertilització de mitja-llarga durada, l’execució de parcel·les demostratives i altres seguiments i el manteniment de jornades tècniques/webinars. També es poden consultar els fulls informatius específics per a cada època de fertilització o els resultats dels camps d’assaig per a diferents campanyes.

L’Oficina, amb el suport de l’IRTA, la Universitat de Vic i la Universitat de Lleida (UdL), també manté 16 camps experimentals sobre fertilització i dejeccions ramaderes, amb la inclusió de nous productes orgànics que van sorgint amb el temps. Els assajos experimentals permeten orientar les recomanacions de fertilització des d’un punt de vista productiu i econòmic, però alhora considerar els efectes a llarg termini d’aquestes aplicacions sobre els sòls, les emissions, les aigües o la salut humana. A la secció de  Camps experimentals es pot accedir als documents de cada un d’ells. Actualment estan disponibles els de l’Anoia, amb cereal d’hivern, el Baix Ebre, amb arròs, Osona, amb rotació de sorgo farratger i ordi farratger, i l’Urgell, amb cultiu de cereal d’hivern.

En el marc dels Plans per a la Millora de la Fertilització Agrària a Catalunya, el DACC impulsa el Projecte de Conques com una nova aposta de treball per posar en ús mètodes, eines i tècniques ja provats en diverses conques hidrogràfiques arreu del territori català. El Projecte de Conques es va iniciar l’any 2018 en vuit conques hidrogràfiques arreu de Catalunya amb una superfície fertilitzable propera a les 10.000 ha. El Projecte de Conques preveu promoure les millors pràctiques agràries i ramaderes en unes conques determinades per a reduir l’excés de nutrients com a conseqüència de l’activitat agrària. Les actuacions que s’executaran estan orientades a proporcionar formació i informació als agricultors, ramaders, tècnics i empreses de serveis que actuen en cada conca, tot i que la informació i els coneixements generats estaran disponibles per a qualsevol interessat en la matèria.

El nou espai és un apartat viu i dinàmic que s’anirà actualitzant amb la incorporació de nova informació.

Font: RuralCat

Informació relacionada