REG | 14/09/2015  OdR

La Bústia d'Assessorament de l'Oficina del Regant rep cada any més consultes i més variades

Aquest servei es va consolidant any rere any com un suport a l'assessorament al regant en el màxim d'aspectes necessaris en el dia a dia de l'activitat del reg

El servei de Bústia d’Assessorament s’ofereix des de la presentació, el febrer de 2012, de l’Oficina del Regant del Departament d’Agricultura a l’Escola Agrària de Tàrrega. Anteriorment a aquesta data, ja s’havia establert un punt d’assessorament per temes de l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat i d’altres aspectes, com el manteniment d’instal·lacions, formació o transferència, que portava a terme l’EA de Tàrrega en relació al reg des de l’any 1995.

Però no és fins a la creació de l’Oficina del Regant que aquest servei s’organitza amb els col·laboradors de l’IRTA i INFRAESTRUCTURES.CAT per donar un assessorament global en aspectes del dia a dia dels regants, les comunitats de regants i els usuaris del reg. L’objectiu és la resolució de dubtes en la pràctica de reg que sorgeixen en la activitat agrària del regant, i la canalització del suport a les comunitats de regants en les seves necessitats formatives i de transferència tecnològica. Per aquest motiu, funciona la Bústia d’Assessorament, on es resolen les consultes amb el grup de col·laboradors de l’Oficina del Regant. Si alguna consulta és competència d’algun altre organisme del DARP, es deriva als experts o responsables del tema en qüestió.

En el transcurs d’aquests gairebé quatre anys de servei, s’ha observat una evolució en les consultes registrades amb: un increment del nombre de consultes anuals (Taula 1) i la incorporació de noves temàtiques junt amb les consultes sobre l’Eina de Recomanacions de reg.

Els temes que s’han incrementat són els legals formulats sobretot per les Comunitats de Regants i per l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR), a la qual se li dóna suport tècnic i legal. També destaca el nombre de consultes sobre contractació elèctrica i energia, i cal mencionar la importància d’aquestes consultes per l’estalvi econòmic que ha suposat en moltes comunitats de regants aquest servei. Aquesta informació serà ampliada en el proper butlletí de l’Oficina del Regant.

Així mateix, la majoria de les consultes que rebem són sobre l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat, fet que és molt important per mantenir viva l’eina i evolucionar cada any amb noves millores que sorgeixen d’aquest feedback continu amb els usuaris que la utilitzen.

D’altres consultes, com necessitats dels cultius, són més extenses i moltes vegades serveixen com a eina de decisió per a l’usuari per a prendre decisions de quin tipus d’instal·lació col·locar en la seva parcel·la.

 

 
2012
2013
2014
2015
Nº Consultes
68
92
138
94*
Taula 1: Resum de l’evolució de nombre de des de l’inici del servei fins a l’actualitat. * Consultes rebudes a data 31/08/15

 

Gràfic 1.- Evolució de les temàtiques de les consultes des de l’inici del servei fins a l’actualitat.

Aquest servei, conjuntament amb tots els serveis que ofereix l’Oficina del Regant, no serien possible sense la col·laboració entre diferents organismes del DARP com oficines comarcals, serveis territorials, etc., amb els col·laboradors d’INFREAESTRUCTURES.CAT, amb els col·laboradors de l’IRTA i amb d’altres col·laboradors que en moments puntuals ens ofereixen el seu coneixement i experiència per poder resoldre dubtes puntuals.

Per accedir a aquest servei només cal posar-se en contacte amb l’Oficina del Regant – EA de Tàrrega a través del telèfon 973 310 715 o a través del correu electrònic reg@ruralcat.cat. A la pàgina web de Ruralcat, en l’apartat de l’Oficina del Regant, també es pot accedir a la Bústia d’assessorament. Una vegada recollida la consulta, s’obre una fitxa i es segueix el procediment per poder-la respondre al més aviat possible. Totes les consultes són registrades i s’envien als col·laboradors, que es posaran en contacte amb la persona que ha formulat la consulta si necessiten més informació o per resoldre el dubte plantejat.