PREMI RURALAPPS | 07/09/2015  RuralCat

Un total de 20 candidatures opten al Premi Ruralapps 2015

El jurat seleccionarà les candidatures guanyadores per a cadascuna de les modalitats del guardó: Ruralapps-ciutadania i Ruralapps-professional del sector.

Reunió del jurat de la II edició del Premi Ruralapps. Font: DARP

Reunió del jurat de la II edició del Premi Ruralapps. Font: DARP

El jurat de la II edició del Premi Ruralapps, presidit pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Joan Girona, i constituït per tres representants de la fundació EURECAT, Gemma López, Noemi Ruiz i Gabriel Anzaldi, i per tres representants del Departament, Jaume Sió, Francesc Baulies i Josep Maria Masses, s’ha reunit aquesta setmana.

El premi inclou dues modalitats: una la modalitat Ruralapps-ciutadania, per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural; un altre premi a la modalitat Ruralapps-professional del sector, per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació, o el posicionament en el mercat, tant a nivell d’empresa com de persona, abastant des del procés de producció del producte fins a la comercialització.

L’objecte del Premi Ruralapps és impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari o rural, distingint les empreses que hagin desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural.

El jurat seleccionarà entre les 20 candidatures presentades en aquesta edició, 14 en la modalitat Ruralapps-ciutadania i 6 en la modalitat Ruralapps-professional del sector, les dues apps guanyadores i finalistes, i les proposarà al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva concessió.