AJUTS | 10/09/2015  RuralCat

Ajuts per les proves del programa de tuberculosi bovina

L'objecte d'aquests ajuts és compensar les agrupacions de defensa sanitària pels costos derivats de la prova de la tuberculina. Les actuacions s'han de realitzar a les explotacions bovines de reproducció, reposició i a les explotacions d'engreix autoritzades a allotjar més de 10 bovins reproductors.

La tuberculosi bovina és una malaltia de declaració obligatòria a la Unió Europea i forma part dels programes nacionals d’eradicació de malalties de compliment obligatori. L’objectiu final del programa és l’eradicació de la malaltia, considerant com a tal la consecució de no més d’un 0,1% de ramats bovins infectats per any durant 6 anys consecutius i arribar almenys al 99,9% dels ramats com a oficialment lliures durant aquests 6 anys consecutius. Per això és necessari continuar amb les reduccions en els nivells de prevalença i incidència en els ramats i d’incidència d’animals, juntament amb l’increment dels ramats qualificats com a T3.

Les proves diagnòstiques a tots els bovins majors de 6 setmanes són essencials en el programa de lluita i eradicació de la tuberculosi bovina. La Unió Europea les estableix com a obligatòries i l’objectiu d’aquest ajut és compensar els ramaderes per la realització de les proves.

L’ajut s’adreça a les agrupacions de defensa sanitària (ADS), les quals, com a entitats associatives integrades per ramaders i reconegudes oficialment per l’Administració, constitueixen un element importantíssim en l’execució de les actuacions sanitàries i són les encarregades d’aplicar, sota les instruccions de l’Administració, els programes oficials de prevenció, lluita, control o eradicació de les malalties dels animals. És per això que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera necessari instrumentar aquests ajuts a les ADS per realitzar mitjançant els seus veterinaris les proves diagnòstiques establertes al programa de lluita i eradicació de la tuberculosi bovina.

El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre de 2015.