ESTADÍSTIQUES | 29/10/2021  Ruralcat

La Renda Agrària del 2020 augmenta un 10% respecte l’any anterior i es situa en els 2.193 milions d’euros

L'increment de la renda agrària nominal és degut, principalment, a l’augment del valor econòmic dels productes agrícoles, en concret cereals, fruites fresques i oli d’oliva, que van ser molt favorables durant l'any 2020.

En el sector de l'oli d'oliva la producció ha augmentat prop d'un 70%

Es presenta el full l’avançament definitiu de l’estimació de la Renda Agrària Nominal a preus bàsics de Catalunya per a l’any 2020, elaborada pel Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquests resultats s’obtenen d’estimar les variacions de l’any 2020 respecte de l’any 2019 de la producció agrària, els preus percebuts i pagats pel pagès, les quantitats consumides i les subvencions.

La Renda Agrària catalana el 2020 es va situar en 2.193,37 milions d'euros a preus corrents, fet que suposa un increment del 10,68% en relació al 2019 i supera en un 12,68% la renda del 2007. L'increment del 10,68% de la renda agrària és degut, principalment, a l’augment del valor econòmic dels productes agrícoles, en concret cereals (+101,40 M€), fruites fresques (+49,54 M€) i oli d’oliva (+14,87 M€), que van ser molt favorables durant l'any 2020. Respecte de l’any 2019, la Renda Agrària Real ha augmentat un 9,21% (deflactada).

En els sectors de l’oli d’oliva i els cereals, ha estat l’augment de producció, en un 69,73% i 36,36% respectivament, el que ha impulsat l’increment del valor econòmic, ja que ambdós sectors no han mostrat preus a l’alça. Els conreus que més han destacat dins els sector dels cereals, han estat el blat (+59,64%), el blat de moro (+42,33%) i l’ordi (+41,27%). Pel que fa a la fruita fresca, passa tot el contrari, tot i la disminució de producció (- 25,26%) la seva contribució ha estat positiva gràcies a l’increment dels preus en un +49,65%. Com a resum, l’augment del valor econòmic dels sectors dels cereals, fruita fresca i oli d’oliva ha servit per contrarestar les pèrdues dels sectors més mal parats que han estat els sectors del raïm, vi i most i la fruita seca.

Respecte dels productes ramaders més representatius en la Producció ramadera, el porcí (+66,75 M€) i l’aviram (+44,17 M€) ha estat els sectors que han permès mantenir una Renda agrària positiva respecte el 2019. Per contra, el sector del boví no hi ha contribuït (-43,47 M€). Cal destacar la davallada del valor econòmic del sector boví, tant en la producció (- 7,11%) com el preu (-4,41%). Pel que fa a la producció de serveis de l’agricultura i les activitats secundàries no agràries no separables ha crescut un 2,48%.

La variació dels consums intermedis respecte l’any anterior ha disminuït lleugerament (- 1,34%). L’increment de les despeses en els aliments pel bestiar (+16,53 M€) i els fertilitzants i esmenes (+15,08 M€) han estat contrarestats per a disminució en altres béns i serveis (consum aigua de reg: -48,93 M€) i la despesa en energia, carburants i lubricants (-28,16 M€).

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC