EXTENSIUS | 02/11/2021  Ruralcat

L’IRTA publica els resultats de les noves varietats de blau tou, ordi i pèsol proteaginós de primavera

El darrer butlletí d’Extensius.Cat de l’IRTA del mes d’octubre recull els resultats de les noves varietats de primavera del programa de Cultius Extensius Sostenibles.

Varietats de blat tou de primavera (font: IRTA)

El Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia) de l’IRTA ha publicat els resultats i rendiments obtinguts de les noves varietats de blat, tou, ordi i pèsol proteaginós de primavera.

Les varietats de blat tou assajades al litoral de Girona que han presentat uns majors rendiments en els darrers quatre i tres anys d’assaigs han estat ARTUR NICK, LG ANTIQUE, NOGAL, RGT MACARENO, RGT MIKELINO, RGT PISTOLO, RGT TOCAYO i VALBONA. Al regadiu de Lleida, no s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats si es considera la sèrie de quatre anys d’experimentació. 

Pel que fa a les varietats d’ordi, a la zona del litoral de Girona, les varietats més productives en els darrers quatre anys d’assajos han estat FATIMA, PEWTER, RGT PLANET, LAUREATE, CRESCENDO i SIGNORA; mentre que, en tres anys, també cal fer menció de RGT ASTEROID, FOCUS, LEANDRA, RGT ORBITER i SY STANZA. A la zona dels regadius de Lleida no s’han observat diferències significatives entre les varietats assajades.

Per últim, en relació al pèsol proteaginós, a la zona del litoral de Girona la varietat més productiva ha estat MYTHIC, sense diferències significatives amb la resta de varietats assajades; mentre que als regadius de Lleida aquesta ha estat la varietat que ha mostrat uns rendiments més baixos. Les varietats amb un millor comportament productiu a les dues zones han estat ASTRONAUTE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN, i amb tres anys de dades també BAGOO.

Font: Extensius.Cat (IRTA)