FERTILITZACIÓ | 14/09/2015  Generalitat de Catalunya

Les aigües de rentat de la producció de vi i oli es podran aprofitar com a fertilitzant

L'Executiu ha aprovat un decret que regula l'aplicació al sòl dels efluents líquids i sòlids produïts als cellers i almàsseres de Catalunya. La norma, que també simplificarà tràmits administratius, beneficiarà uns 500 cellers i 200 almàsseres

El Govern ha aprovat aquest mes de setembre el decret que regula l’aplicació al sòl dels efluents líquids i sòlids produïts als cellers i almàsseres de Catalunya, és a dir, dels residus resultants del processat de les olives per obtenir oli i del raïm per fer-ne vi. A partir d’ara, aquestes substàncies es podran utilitzar com a fertilitzant en terres de cultiu.

La norma reduirà els costos de gestió d’aquests efluents d’un nombre important de petites empreses (més de 500 cellers i més de 200 almàsseres), que són una part fonamental del teixit econòmic i social en l’àmbit rural de tot Catalunya. A més, simplificarà els tràmits administratius per a les empreses.

L’ús dels efluents s’ha de realitzar en unes condicions i amb uns mètodes que evitin els danys al sòl i a les aigües. El decret estableix les quantitats que es poden aplicar dels diferents efluents, les condicions, distàncies a respectar i èpoques d’aplicació, així com altres requisits tècnics en la seva gestió i seguiment de la seva aplicació que inclou un pla de controls.

Així, el decret estableix l’obligatorietat de disposar d’un sistema d’emmagatzematge suficient per garantir la correcta aplicació dels efluents líquids i fixa les mesures agronòmiques per al seu ús. Així, els efluents només podran aplicar-se en terres de conreu que, a més, no tinguin un pendent superior al 15%, a un mínim de 100 metres de nuclis urbans i lleres, i amb una freqüència màxima d’aplicació d’una vegada cada dos anys.