PORCÍ | 15/12/2002  Ruralcat

Les distàncies mínimes entre explotacions i escorxadors, derogades

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat un Real Decret que deroga les distàncies mínimes entre explotacions de porcí, escorxadors i indústries càrnies contemplades en la normativa vigent sobre ordenació de les explotacions de porcí.

El Ministeri d¿Agricultura, Pesca i Alimentació va detallar en un comunicat que ¿les distàncies no seran d¿aplicació quan es tracti d¿escorxadors que sacrifiquin espècies diferents a l¿oví, cabrum, porcí, boví i equits, comptin amb adequats sistemes de aïllament sanitari, d¿acord amb la normativa vigent".

Va destacar que amb aquesta adaptació de les normes bàsiques sobre ordenació de les explotacions, "es clarifica el tipus d¿escorxador al que afecten les distàncies mínimes i s¿evitaran possibles interferències amb el desenvolupament de la indústria agroalimentària del sector porcí i d¿altres sectors ramaders".

El més llegit

L’Oficina de l’Oli publica els primers perfils sensorials d’olis d’aquest any

Jornades tècniques de l’11 al 17 de novembre

El Govern aprova ajuts a promoure l’activitat econòmica a les zones rurals