PORCÍ | 15/12/2002  Ruralcat

Les distàncies mínimes entre explotacions i escorxadors, derogades

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat un Real Decret que deroga les distàncies mínimes entre explotacions de porcí, escorxadors i indústries càrnies contemplades en la normativa vigent sobre ordenació de les explotacions de porcí.

El Ministeri d¿Agricultura, Pesca i Alimentació va detallar en un comunicat que ¿les distàncies no seran d¿aplicació quan es tracti d¿escorxadors que sacrifiquin espècies diferents a l¿oví, cabrum, porcí, boví i equits, comptin amb adequats sistemes de aïllament sanitari, d¿acord amb la normativa vigent".

Va destacar que amb aquesta adaptació de les normes bàsiques sobre ordenació de les explotacions, "es clarifica el tipus d¿escorxador al que afecten les distàncies mínimes i s¿evitaran possibles interferències amb el desenvolupament de la indústria agroalimentària del sector porcí i d¿altres sectors ramaders".

El més llegit

El Pla Director de l’Horta llança una enquesta de participació per recollir les propostes del sector

Es publiquen les dades de superfícies municipals de tots els conreus de Catalunya de la campanya 2019

Obert el període de presentació de candidatures per als premis PITA i Ruralapps 2020