GRUPS OPERATIUS | 11/11/2021  Ruralcat

Projectes pilot innovadors sobre gestió forestal duts a terme pels Grups Operatius de la convocatòria 2016

A la convocatòria de 2016 es van aprovar un total de 34 projectes, dels quals 14 eren de plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors.

Desenvolupament d'un panell prototip de fusta laminada encreuada amb fusta local per millorar la construcció d'edificis en termes de sostenibilitat

Els Grups Operatius  són agrupacions de diverses persones o entitats amb interessos comuns a l’entorn d’un projecte d’innovació específic i pràctic. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic o per aprofitar una oportunitat concreta.

Per donar resposta a aquests objectius, el PDR de Catalunya 2014-2022 ha previst diferents mesures i operacions. Entre elles es troba l’operació 16.01.01 Cooperació per a la innovació, dotada amb 28,4 milions d’euros per a tot el període de programació. Aquests ajuts han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, així com enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura,  i la investigació i la innovació, incloent l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambientals. Així mateix, han de contenir noves activitats i estar enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal. Per últim, han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació per a la innovació.

A la segona convocatòria, corresponent a l’any 2016 i que ha estat executada entre el 2017 i el 2019, s’han aprovat un total de 34 projectes, dels quals 14 són plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors. Aquests últims han tingut un pressupost total de 3.139.202 euros.

Quant al sector forestal, es va portar a terme el projecte pilot el projecte “Desenvolupament d'un panell prototip de fusta laminada encreuada amb fusta local (CLT) per millorar la construcció d'edificis en termes de sostenibilitat, liderat per l’empresa Serradora Boix, SL. Aquest projecte ha tingut per objectiu determinar les propietats físiques i mecàniques de la fusta per conèixer la qualitat potencial del  CLT que es pot obtenir, conèixer el rendiment de la fusta per a la fabricació de CLT, fabricar panells prototip amb fusta local  i analitzar el mercat potencial i la viabilitat d’implantar les tecnologies de fabricació de CLT a Catalunya.

Aquest  projecte va ser cofinançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la Innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

Font: RuralCat