AJUTS | 11/11/2021  Ruralcat

Nova convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2021 per un import de 7,96 milions d’euros

També s'ha publicat la convocatòria d'hivernacles 2021-2022 per un import de 40.000 euros.

La dotació pressupostària total per al Pla d’assegurances agràries 2021 assoleix l’import d’ 11.033.635 euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat dues noves resolucions de convocatòria d’ajuts en matèria d’assegurances. D’una banda la resolució per la qual es convoca els ajuts a les línies del Pla d’Assegurances Agràries 2021 no coberts per la Resolució ARP/1533/2021, de 18 de maig, amb un pressupost de 7.960.000 euros, i d’una altra la resolució per la qual es convoca els ajuts a les assegurances d'hivernacles  corresponents a la campanya 2021-2022, amb un pressupost  de 40.000 euros. Així, la dotació pressupostària total per al Pla d’assegurances agràries 2021 assoleix l’import d’ 11.033.635 euros.

Els ajuts establerts en aquestes dues resolucions tenen naturalesa de crèdit anticipat i van a càrrec dels pressupostos del Departament per a l’any 2022.

Pel que fa els ajuts a les assegurances agràries combinades, es manté els criteris de l’anterior convocatòria, i, tal com ja es va establir en les bases reguladores, els ajuts que es concedeixen per part del Departament consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què l’ajut és un import per animal, espècie, i zona de recollida.

En relació amb la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures, i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, s’inicia el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Cal destacar el fort compromís del Departament en l’impuls i el foment del sistema d’assegurances agràries, amb l’objectiu final de salvaguardar les produccions.

Per a més informació:http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/211110_resolucions_assegurances_2021.

Font: DACC

Informació relacionada