AJUTS | 17/09/2015  RuralCat

Ajuts per a la participació i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments

El DARP dóna suport als productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), els productes ecològics (PAE) i els productes de la producció integrada (PI).

DOP Formatge

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat han estat prioritats de l’Administració. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) dóna suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d’un distintiu comunitari de denominació d’origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), els productes ecològics (PAE) i els productes de la producció integrada (PI)

El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a la participació i a la promoció dels programes de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, per potenciar les oportunitats que proporcionen l’existència de gran varietat de productes reconeguts d’origen i qualitat agroalimentària, la posada en valor d’aquests productes i per l’interès creixent que generen al consumidor, a més d’afrontar les debilitats que presenten alguns distintius amb baix reconeixement nacional, i especialment internacional, fora de l’àmbit local i de poca producció i/o valor afegit

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’10 d’octubre.