REG | 18/09/2015  OdR

Visita a explotacions ecològiques dins els Dies del Segarra Garrigues

En aquesta edició, una trentena de participants han visitat tres explotacions comercials amb diferent evolució dins el sector ecològic: l'Horta de Cal Castell, Cal Peretó de Tudela i el productor Francesc Solé, a Tudela.

Visita a explotacions ecològiques dins els Dies del Segarra Garrigues. Font: DARP

Visita a explotacions ecològiques dins els Dies del Segarra Garrigues. Font: DARP

El passat dia 7 de setembre va tenir lloc la visita tècnica dels Dies del Reg al Segarra Garrigues: Experiències en explotacions ecològiques. Aquesta visita, organitzada conjuntament amb l’Oficina Comarcal de la Noguera i l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega, es realitza anualment amb l’objectiu de conèixer explotacions hortícoles ecològiques implantades al Segarra Garrigues com alternativa a la nova implantació en aquesta zona.

En aquesta edició s’ha visitat tres explotacions comercials amb diferent evolució dins aquest sector: l’Horta de Cal Castell, Cal Peretó de Tudela i el productor Francesc Solé, a Tudela. En la primera explotació es va fer un seguiment de l’explotació per observar les novetats en tècniques de cultiu i conèixer de primera mà quines problemàtiques han tingut en certs cultius i quines solucions han adoptat. En la segona explotació, Cal Peretó, es va visitar l’explotació de la mà dels propietaris. En aquesta explotació, la novetat és la col·laboració amb la Universitat de Lleida amb un assaig de diferents varietats de soja ecològica per observar el seu comportament. També en aquesta explotació es va visitar una parcel·la de mongeta seca extensiva i finalment el propietari ens va mostrar tota la maquinària que fan servir en la seva explotació per poder controlar les diferents problemàtiques que van sorgint, com per exemple per al control de les males herbes. Finalment, es va visitar l’explotació de maduixes ecològiques de Francesc Solé.

En la visita, hi va participar al voltant de 30 persones, que van valorar molt positivament aquestes activitats per haver pogut observar noves experiències i parlar amb els productors per conèixer de primera mà les problemàtiques i els avantatges de la implantació d’horticultura ecològica en la zona.
 

Informació relacionada